fredag, september 01, 2006

Det är retoriken som är problemet - inte politiken i sig

I helgen gjorde Jens Orback ett utspel i gp om integrationspolitik - eller snarare nämnde något av det som skulle komma i det integrationspolitiska utspelet från socialdemokraterna som presenterades idag. Förslaget i sin helhet innehåller en rad olika insatser på nationell och kommunal nivå som framför allt inriktar sig på samhällets - framför allt kommunernas - ansvar men i frågan om att skriva "etableringskontrakt" ska även den nyinvandrades ansvar regleras. Orbacks utspel i helgen har kritiserats av flera socialdemokrater, som Broderskaps Peter Weiderud och s-studenters Magdalena Streijffert för att spela på främlingsfientliga strängar, men idag tillbakavisas kritiken av Orback och Mona Sahlin som orättvis. Förslaget handlar inte om en skärpning utan bara om ett tydliggörande.

Problemet som jag ser det är inte egentligen förslagen som sådana. Flera förslag är bra, och det är inte märkligare att man ska delta i sfi-undervisningen för att få bidrag under tiden som det är att man ska studera för att få studiebidrag. Etableringskontrakt riskerar kanske att "individualisera" problem som egentligen är strukturella, men om de framför allt tydliggör samhällets ansvar kanske det kan vara problem. Och framför allt är det jättebra och mycket viktigt att socialdemokraterna presenterar en konkret integrationspolitik. Vi måste erkänna att den inte fungerar tillräckligt bra och nya lösningar behövs.

Det stora problemet är hur Jens Orback uttryckte sig i intervjun i gp i helgen. Och att det sker i valrörelsens slutskede. Även om förslagen som sådana inte skulle innebära en skärpning och att et framför allt handlar om kommunernas ansvar, var det inte det som stod i gp. I ingressen till artikeln beskrivs ett nytt "villkorat bidrag" och i artikeln säger Orback:

- Jag vill förtydliga ansvaret för den som kommer hit som nyanländ, säger Jens Orback. Kontraktet ska dessutom kopplas till den ekonomiska ersättningen.
- Om du inte går i svenska för invandrare (SFI) eller tar en praktikplats får du inte någon introduktionsersättning, säger Orback. Skyldighet att ta del av samhällsinformation är ett annat villkor i etableringskontraktet. Nivån på introduktionsersättningen är tänkt att ligga "något över socialbidraget", enligt Jens Orback.

Inte mycket om kommunernas förtydligade ansvar. Däremot lätt att göra kopplingen till språkkrav, hårdare krav, individernas ansvar o.s.v. Oavsett hur de egentliga förslagen ser ut fungerar det här som en "hårdare tag"-signal och jag är lite rädd att Stig-Björn Ljunggren har rätt i att Orback med det här vill fånga in några väljare som överväger att rösta på sverigedemokraterna. Däremot tror jag att Ljunggren har helt fel om att det skulle lyckas eller vara en bra idé. Skräckexemplet är Danmark, men även på andra håll där partier som inte i sig själva är främlingsfientliga har spelat "invandrarkortet" för att marginalisera högerextrema partier har det inte fungerat. Tvärtom har de ökat, deras problembeskrivning har accepterats och andra partier har hjälp till att normalisera och genomföra deras politik.

Det stora problemet är inte att partiet Sverigedemokraterna finns eller att de riskerar ta sig in riksdagen. Problemet är idéerna, tankarna, åsikterna - rasismen helt enkelt. Att människor i vårt land inte vill se att alla människor har lika värde, har rätt till samma möjligheter eller har samma känslor och behov oavsett hudfärg. Att de sociala problem som finns i vårt samhälle inte beror på "invandrarna" utan att vi tillsammans behöver arbeta för att göra vårt samhälle bättre.

Det vi behöver göra är att bekämpa rasismen. Och ska vi göra det måste vi också erkänna den strukturella diskrimineringen och underliggande rasismen som finns i vårt samhälle. Det finns alldeles för lite kunskap om den strukturella diskrimineringen, och tyvärr ännu mindre politisk vilja (inom socialdemokraterna i alla fall) att ta den på allvar. I väntan på det hoppas jag att socialdemokraterna i såväl verkliga politiska förslag som retorik fortsätter att se varje människa som en resurs, att hudfärg och bakgrund aldrig ska spela roll för en människas möjligheter och att solidaritet alltid är vårt viktigaste begrepp.

Jag har tidigare skrivit om strukturell diskriminering i ett annat sammanhang här.
Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: