torsdag, mars 30, 2006

Anders Wejryd ny ärkebiskop

Som väntat vann Växjöbiskopen Anders Wejryd ärkebiskopsvalets avgörande omgång idag med c:a 58% av rösterna över Uppsalas Ragnar Persenius. Wejryd tillträder i september och tas emot som ny ärkebiskop vid en mässa i Uppsala domkyrka den 2/9. (svenskakyrkan.se)

Jag tror att Anders Wejryd kommer bli en bra ärkebiskop av flera skäl. Framför allt är det glädjande att Svenska kyrkan får en ledare som så tydligt under lång tid varit engagerad i de internationella solidaritetsfrågorna och internationell ekumenik, dvs samarbete mellan olika kyrkor. Han har också en bred erfarenhet från såväl församlingsarbete som diakoni. Min egen upplevelse av Wejryd är att han är lättsam utan att vara ytlig, är genuint intresserad av människor och har lätt för att prata med och lyssna på människor. Jag tror att han har stora möjligheter att uppfattas som en folklig ledare - något jag menar i mycket positiv bemärkelse.

Läs mer hos kyrkans tidning och på svt.se.

Äb-valet avgörs idag

Idag kl 11-12 sker den sista och avgörande omgången i ärkebiskopsvalet. Redan kl 12.30 beräknas utgången publiceras på svenskakyrkan.se. Om det skulle bli mycket jämnt sker omräkning av rösterna i Uppsala och skulle utfallet bli precis lika avgör lotten. Mitt stalltips är dock att Anders Wejryd kommer vinna över Ragnar Persenius med ganska god marginal. Mina kommentarer kommer ikväll eller imorgon.

onsdag, mars 29, 2006

Var femte student fattig

Var femte student i Sverige lever under fattigdomsgränsen, enligt en rapport från Socialstyrelsen som dn rapporterar om. Det beror i hög grad på att studiemedlet är lågt (särskilt för den som barn eller tidigare har arbetat och därmed har höga fasta kostnader), men också om att många studenter inte får studiemedel, har höga hyror, inte får jobb på sommaren. Dessutom är de sociala trygghetssystemen minst sagt bristfälliga.

Jag har skrivit om studenters ekonomiska situation tidigare, exempelvis här, här och här.

Sfs namninsamling för en höjning av studiemedlets totalbelopp finns här.

Låt Lewin gå i pension

Dagens lästips: Pelle skriver om att det är dags att Pensionera Leif Lewin.

tisdag, mars 28, 2006

KG Hammar blir gästprofessor i Lund

Så sent som i dagens DN berättade KG Hammar att han inte har några planer på att gå i pension eller dra sig tillbaka när han lämnar ärkebiskopsstolen i sommar. Och nu är det klart att han blir gästprofessor vid teologen i Lund, på halvfart tre år framöver. Kyrkans tidning skriver:
KG Hammar själv är inte anträffbar under eftermiddagen, men säger i en skriftlig kommentar att han är glad över att få ”en inspirerande och utmanande, men tydligt avgränsad, uppgift när jag lämnar uppdraget som ärkebiskop. Jag är tacksam mot dem som gjort detta möjligt och ser fram emot att bli en del i ett arbetslag där den teologiska reflektionen och det gemensamma lärandet är huvuduppgifter”.

Fusket ökar - men det räcker inte med hårdare tag

Fusket bland studenterna på Sveriges högskolor ökar - eller åtminstone ökar antalet studenter som fälls för fusk av disciplinnämnderna. Förra året var det 441 studenter som stängdes av eller varnades enligt en rapport från högskoleverket som svd.se rapporterar om. Sedan 2001 har antalet avstängda fyrdubblats och antalet varningar fördubblats. Mestadels handlar det om plagiat, men även otillåtet samarbete, fusklappar på tentor och liknande förekommer. Några studenter har också stängts av pga sexuella trakasserier och att de stört undervisningen.

Det är inte självklart att det faktiska fusket ökat. Sannolikt kan plagiaten ha ökat i och med att det numera är lätt att ladda ner hela uppsatser och artiklar från Internet, men lärosätena har också blivit betydligt bättre på att upptäcka fusket. Exempelvis har Södertörns högskola flest fällda studenter, och är också ett av de lärosäten som arbetar systematiskt mot fusket och anmäler alla fall.

Det är bra att arbetet mot fusk i högre utbildning blir tydligare och det är naturligtvis aldrig acceptabelt att studenter plagierar uppsatser eller inlämningsuppgifter, eller att det fuskas på tentor. Men en del av det fusk som förekommer kan också handla om otydlighet i instruktionerna eller bristande kunskap om vad som krävs av akademiska alster. I de citat från fällda studenter som svd redovisar, menar två av studenterna att de inte fuskat medvetet utan trodde att deras citerande (som fälldes för plagiat) föll inom ramen för vad som är rimligt. Det kan såklart röra sig om undanflykter, men det kan också vara så att de fått undermålig handledning eller aldrig under sin utbildning fått ordentliga möjligheter till kritiskt tänkande och vad som krävs för att en text ska vara akademisk och självständig, hur man förhåller sig till källor och andras texter. Är undervisningen på de här punkterna otillräcklig, slår det antagligen hårdare mot studenter utan akademisk bakgrund eller studievana. Det gäller också gråzonerna mellan att studera i grupp - något man har mycket nytta av på kurser med liten andel lärarleddundervisning - och otillåtet samarbete.

Det räcker inte med hårdare tag. Bättre handledning, tydligare instruktioner och regler och mer utrymme för kritiskt tänkande och att förhålla sig självständigt till tankar och texter behövs också i den högre utbildningen.

måndag, mars 27, 2006

På kartan

Nu finns jag också på bloggkartan - i Uppsala såklart.

Inför söndagen

Med jämna mellanrum skriver jag reflektioner över kommande söndags bibeltext till Svenska kyrkans ungas webbplats. Vi är några som turas om med det, och den här veckan är det jag som skrivit. Läs mina tankar om Jesus som försonaren här.

lördag, mars 25, 2006

En dag mot hungern

Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans organisation för bistånd och global rättvisa, har utlyst den 25/3 - idag alltså - till En dag mot hungern. Detta är en del av fasteaktionen, den årliga insamlingskampanjen som i år har temat Utrota hungern. Runt om i landet arrangeras Livsloppet, en promenad med frågor om hunger och rättvisa, och på många platser sker olika aktiviteter, bland annat den klassiska bösskramlingen.

Lutherhjälpens arbete kan sammanfattas i sju punkter:

Vi tror på att bekämpa fattigdomens orsaker
Vi vill mer än att ge pengar. Bistånd är viktigt, men det löser inte alla problem. Därför arbetar vi för att förändra de orättvisor som hindrar människor att få det bättre. Det handlar bland annat om hur vi i Sverige påverkar internationella handelsregler, miljöfrågor och de fattiga ländernas skulder.

Vi tror på att utveckla hela samhället
Vi arbetar för att hela samhället ska utvecklas så att livsvillkoren förbättras för alla. Alla människor ska kunna dricka rent vatten och ha möjlighet att försörja sig själva. Alla barn ska ha tillgång till utbildning och hälsovård, inte bara ett utvalt fadderbarn.

Vi tror på en hållbar framtid
Vi arbetar för att alla människor ska kunna försörja sig idag och att jordens resurser ska räcka till kommande generationer. Miljövänligt jordbruk, trädplantering, utbildning och påverkansarbete i klimat- och vattenfrågor är viktiga inslag i arbetet.

Vi tror på hjälp till självhjälp
Vi vill ge människor möjlighet att försörja sig själva. Vi stöder lokal produktion både i det långsiktiga arbetet och i katastrofsituationer. Skänkta varor från väst hjälper för stunden, men kan i värsta fall slå ut den lokala produktionen. Därför strävar vi efter att köpa närproducerade varor och skickar inte hjälpsändningar med kläder.

Vi tror på lån som förändrar
Varje människa har förmåga att med egen kraft förbättra sin situation om förutsättningarna finns. Därför stöder vi projekt där fattiga människor får lån. Små investeringslån leder till utveckling och ökad självkänsla, samt till att varje givarkrona används om och om igen.

Vi tror på långsiktigt katastrofarbete
Det behövs mer än mat och filtar i en katastrofsituation. Människor behöver stöd och hjälp att bearbeta svåra upplevelser för att kunna leva vidare. Vi arbetar genom ett globalt nätverk med lokala partner och finns därför på plats redan innan en katastrof inträffar. Därmed kan vi ge snabb hjälp och arbeta förebyggande för att lindra effekterna av framtida katastrofer.

Vi tror på rättvis handel
Vi arbetar för rättvis handel som motverkar fattigdom och barnarbete, samt visar respekt för mänskliga rättigheter och främjar ekologiskt anpassad odling. Vi vill få konsumenter att använda sin makt att förändra genom att köpa rättvisemärkta varor. Då får små producenter i fattiga länder skäligt betalt och värdiga livsvillkor.

På Lutherhjälpens webbplats finns mer information om hur de arbetar, hur pengarna används och exempel på projekt och aktiviteter. Stöter du inte ihop med någon bösskramlare idag, kan du stödja Lutherhjälpens arbete här.

fredag, mars 24, 2006

Inbjudan till studiecirkel om "critical whiteness"

Min vän, laboremiten och ständiga intellektuella utmanaren Petra vill dra igång en studiecirkel i Uppsala om rasism ur ett 'critical whiteness'-perspektiv. Så här skriver hon:

----------sprid gärna------------

Oftast diskuteras etnisk diskriminering och stereotyp representation av"invandrare" i media på sätt som tillåter förövarna att vara osynliga,omedvetna och utan ansvar. Rasism blir en fråga för de drabbade.

De senaste tio åren har analyser som synliggjort hur rasism angår "vita"människor börjat ta sig in i akademin och i liten skala även kommit till Sverige. Perspektivförskjutningen går ut på att utforska hur "vita"människor påverkas av rasism, och hur "vita" människor återskapar rasistiska strukturer. När den här typen av frågor ställs, tex.
-Hur påverkas "vita" människors liv av att leva i ett rasistiskt samhälle där "vithet" ger cred och cash?'
-Hur håller "vita" människor "vita rum" "vita"?
kan den 'osynliga' normen börja granskas. Fokus sätts på de handlandeindividerna och analysen av rasismen placeras i ett samhälle där rasism angår alla.

Vill du också analysera utanför en rosaskimrande låtsasvärld fylld av så kallade objektiva antirasister 'utan ansvar'?

Hör av dig till: petraornstein[at]gmail.com

Kanye West till jazzfestivalen

Yes! Världens bästa (eller iallafall intressantaste) rappare Kanye West kommer till Stockholms jazzfestival och spelar på Skeppsholmen den 20/7. Förra året fick jag nog mitt livs största konsertupplevelse när Lauryn Hill spelade där och det kan alltså bli lika bra i år.

GP stöder studiemedelshöjning

göteborgspostens ledarsida får sfs idag stöd för sitt krav på ett höjt studiemedel. GP tycker till och med att sfs är för modesta i sina krav.

SFS budget är en partsinlaga. Avsikten är att den skall övertyga politiker och media om att det är nödvändigt att höja studiemedlen. Men SFS har knappast räknat högt för att få fram ett rejält underskott. Om maten får kosta 1 510 kronor i månaden finns det bara 50 kronor om dagen att äta för!
Studenterna har fått och får betala rejält för 90-talskrisen. Enligt Föreningssparbanken sjönk studenternas levnadsstandard med 40 procent mellan 1989 och 2004. Ett annat sätt att mäta är att jämföra med konsumentprisindex (KPI) Hade studiemedlen följt KPI skulle studiemedlen nu varit cirka 8 500 kronor per månad. Dit, till 8 500 kronor per månad i studiemedel, vill SFS baxa de politiska partierna inför valet.

Studiemedelskampanjen fortsätter

Sfs kampanjhemsida höjstudiemedlet.nu växer. Nu finns mer material, fakta och statistik om studiemedlet och studenters situation, och också en namninsamling. Hittills (efter drygt två dygn) har 525 personer skrivit på för ett höjt studiemedel och en rimlig ekonomisk situation för studenterna. Namninsamlingen pågår fram till den 15/5 då namnunderskrifterna lämnas till regeringen. Skriv under här!

tisdag, mars 21, 2006

Sommarjobb sökes fortfarande

Sökes: sommarjobb. Juni - augusti 2006, helst där mina kvalifikationer kommer till användning (men ju närmare juni det blir, desto mindre kinkig blir jag).

Finnes: prästkandidat med akademisk examen i religionssociologi, bibelvetenskap och andra ämnen inom religionsvetenskapen, samt 10 p kulturstudier, flera av dessa kurser med genusinriktning. Erfarenhet av politiskt arbete, framför allt inom utbildningspolitik, jämställdhetsfrågor och kyrkopolitik men har koll på ganska många olika områden. Många års vana av ledaruppgifter, framför allt bland ungdomar, såväl pedagogiska som arbetsledande uppgifter. Viss internationell erfarenhet, som stipendiat i Zimbabwe för Svenska kyrkan, i Laboremus Sydafrikaprojekt, som delegat på Kyrkornas världsråds missionskonferens i Aten 2005. Har också jobbat med internationella frågor i Sverige, framför allt inom Svenska kyrkan/Lutherhjälpen/SKM. Vana att analysera och skriva akademisk text såväl som andra former av text (kolla runt lite i bloggen för exempel). Erfarenhet av olika sorters informationsarbete/föredragshållande/workshops och liknande.

Jag är ambitiös, produktiv, engagerad, positiv och gillar att lära mig nya saker. Och så har jag en hyfsad sångröst.

Vill nån anställa mig, eller tipsa om ett jobb, skicka ett mail till maax0710 [a] student.uu.se

Bloggkonferens för tjejer i höst

Kulturbloggen har tagit initiativ till att ordna en konferens för tjejer/kvinnor som bloggar, och intresset verkar vara stort. Mer info - och möjlighet att engagera sig i arrangemanget - finns här: Då kör vi, tjejer, vi gör en bloggkonferens

Låt Jämtin ta över!

Hela bloggosfären är full av kommentarer kring Freivalds avhopp och framtiden. Jag kan bara stämma in i analysen att det var helt rimligt att hon gick och att det sannolikt handlar mer om tsunamin än hemsidecensur även om jag tror att det i sig också hade varit ett tungt skäl att överväga om hon har förtroende. Freivalds har blivit mer belastning än tillgång för partiet och regeringen, och då är det dags att gå.

Jag vill - i likhet med Helle Klein och många andra bloggare - uppmana Persson att göra biståndsminister Carin Jämtin till utrikesminister. Hon är etablerad och (som jag uppfattat det) uppskattad på UD, vilket jag tror är en förutsättning eller åtminstone stor fördel om man ska kliva in där ett halvår innan valet. Hon är ideologisk, framåt, vältalig och har snabbt fått ett stort förtroende i partiet. Hon är dessutom tydlig i palestina-frågan, och skulle kunna lyfta upp mellanöstern högre på den politiska dagordningen och förtydliga kritiken mot Israels ockupationspolitik. Jag tror att Carin Jämtin dels skulle bli en mycket bra utrikesminister, dels skulle utgöra en stor tillgång i valrörelsen på en mer framlyft position. Carin till utrikesminister!

SFS vill förbättra den psykiska hälsan bland studenter

I helgen höll SFS vårkonferens om arbetsmiljö och hälsa, och i samband med det presenterades SFS rapport Stoppa pressarna! - 17 punkter för att minska den psykiska ohälsan bland studenter.

Rapporten innehåller en sammanställning av den kunskap som finns om psykisk ohälsa och stress bland studenter - vilken tyvärr är bristfällig, eftersom det inte finns så mycket forskning eller statistik om just studenters situation - och även en del förslag på åtgärder. Nivåerna av stress och psykisk ohälsa är hög bland studenter, särskilt bland kvinnor, och problemen verkar vara ökande.

SFS viktigaste krav för att minska stressen och förbättra den psykiska hälsan bland studenter är att höja totalbeloppet i studiemedlet. Många studenter kan inte leva på studiemedlet, och jobbar extra (vilket ökar stressen), oroar sig över sin situation och ekonomin och kan inte ha någon långsiktighet i sin livsplanering. Detta förstärks också av att studenter inte ingår i de vanliga sociala trygghetssystemen, och där sjukskrivning kan leda till en ännu mer otrygg och stressande situation. Förutom ett höjt studiemedel och tillgång till trygghetssystem föreslår vi bland annat att arbetsmiljölagen ska inkludera studenter på samma sätt som arbetstagare och att studenthälsovårdens resurser säkerställs.

Hela rapporten finns här. Kolla också gärna in SFS kampanjhemsida höjstudiemedlet.nu.

måndag, mars 20, 2006

Katrine är tillbaks

Min vän Katrine Kielos - för tillfället student i Ann Arbor, Michigan men annars student i Uppsala, medlem i Laboremus - medlem i redaktionen för s-studenters tidskrift libertas och duktig debattör och skribent är tillbaks i blogosfären. Hittills kan man läsa om några av Katrines favoritämnen, som abortfrågan och Pär Nuder. Välkommen tillbaks!

onsdag, mars 15, 2006

Wejryd vann - men det blir en andra omgång


Anders Wejryd, biskop i Växjö, fick som väntat flest röster i ärkebiskopsvalet, nästan 45%. Tvåa kom biskopen i Uppsala Ragnar Persenius med knappt 31%. Resultatet kan tyckas vara tydligt, men eftersom ingen kandidat fick mer än 50% av rösterna går de två första vidare till en andra omgång, som sker den 30/3.

Läs så länge hos kyrkans tidning, snart kommer längre kommentar här.
Wejryd och Persenius vidare i ÄB-valet
Nöjda vinnare i valet

måndag, mars 13, 2006

Äb-rapporten kommer imorgon

Men ååå! Har ägnat de senste 45 minutrarna åt att skriva rapport från äb-hearingen. Så öppnade jag ett nytt fönster i firefox och då stängde sig hela programmet och alltihop försvann. Har aldrig hänt förut. Ja, ja, nu är det läggdags så det blir ingen rapprt förrän imorgon, sorry. Men läs gärna Kyrkans tidning så länge, de har koll. Och Anna Karin var bäst, tveklöst. Men som sagt, mer imorgon.

Predikan 2:a i fastan

Här följer min predikan som jag höll i morse i morgonmässan i domkyrkan. Den utgår från Lukasevangeliet 7:36-50.

Det är min favorit-Jesus vi får möta i dagens text. Jesus som förlåter, som lyfter upp en kvinna som maktmännen föraktar, som talar i tydliga men underfundiga liknelser, Jesus som visar på Guds oerhörda nåd, kärlek och förlåtelse. En tacksam text, som är lätt att läsa eller höra. En konkret berättelse, med en liknelse i mitten som är lätt att förstå och så en tydlig poäng på slutet. Lite lagom utmanande men inte så mycket att det blir jobbigt.

Eller?

Jag tror att Jesus även vill utmana mig och dig i dagens text. Och jag tror att utmaningen ligger i dagens tema.

Temat för den här söndagen är Den kämpande tron. De andra texterna handlar bland annat om Jakob som brottas med Gud, om Elia som flyr från sina förföljare, om den kanaaneiska kvinnan som argumenterar med Jesus, om Paulus som beskriver sina svårigheter. Texter som på målande sätt beskriver hur människor utsätts för prövningar eller möter en Gud som de får brottas med, fysiskt eller verbalt. Och så den här texten, om hur Gud förlåter och upprättar en utsatt kvinna. Hur handlar den om den kämpande tron?

Farisén Simon har bjudit hem Jesus, som har tackat ja till inbjudan. När kvinnan, som kallas synderska, dyker upp verkar de flesta bli obehagliga till mods. Kanske inte bara för att hon inte anses fin eller godkänd, jag skulle tro att hennes kombination av kroppslighet och översvallande känslor inte var helt lätt att hantera eller förhålla sig till. Och när så männen i sällskapet muttrar om vem hon är avbryter Jesus dem och framhåller kvinnan som exempel på någon som fått mycket förlåtet och därför visar stor kärlek och tacksamhet, till skillnad från Simon. Jesus förlåter hennes synder, upprättar henne och lämnar männen förbryllade.

I sammanhanget är det så självklart att kvinnan är lägre stående, en som man inte vill ha med att göra. Hennes beteende är pinsamt och hennes närvaro oacceptabel. Jesus vänder på perspektivet, och gör henne till ett föredöme. Hennes känslosamma ömhetsbetygelser uppfattar han inte som pinsamma utan omtänksamma, hennes dramatik som ett utryck för äkta tacksamhet och kärlek. Fariséns svala korrekthet framstår som självgod eller känslokall. Samtidigt har han ju ändå bjudit in Jesus. Kanske var bara det ett risktagande, och kanske var själva inbjudan ett tafatt försök uttrycka det som kvinnan så konkret visade. Jag uppfattar inte Jesu ord till Simon som enbart tillrättavisande, när han pekar på att den som fått mycket förlåtet visar större kärlek. I hans berättelse finns också ett löfte. Förlåtelsen är en verklighet, för kvinnan såväl som för farisén.

Simon får sin tro utmanad, och får kanske kämpa med den, när hans uppdelning av vilka som är godkända och inte upphävs av Jesus. Jesus lyfter upp den mest utsatta till föredöme, upprättar henne och förlåter henne. Men är verkligen den största utmaningen för Simon att Jesus upphäver hans bilder av vem Gud är, när han förlåter kvinnan? Kanske är det, att förlåtelsen också gäller honom. Att den totala omvändning, förändring, upprättelse som Jesus ger kvinnan, möjligheten att börja om, att den finns också för honom.

Tron på att Guds kärlek, förlåtelse och nåd är gränslös och finns för var och en av oss är en grundpelare och en självklarhet i den kristna tron, och har så alltid varit. I berättelse efter berättelse hör vi om hur Jesus förlåter, upprättar och förnyar. Ändå är det så svårt att begripa att det faktiskt också gäller mig. Att kämpa med sin tro – eller att låta tron kämpa med mig – är inte bara att försöka förstå vem Gud är, hur obegripligheter kan hänga ihop eller varför det finns lidande trots att Gud är god. Allt det som brukar uppfattas som svårt och tungt, som Guds frånvaro. Guds närvaro, nåden, förlåtelsen är också obegriplig. Och att den finns också för mig.

Det är min favorit-Jesus vi möter idag. Den Jesus som är lätt att gilla. Men också den Jesus som utmanar mig och vill å mig att förstå att jag kan vara farisén, som behöver få mina föreställningar utmanade. Och jag kan vara kvinnan som blir upprättad och upplyft, trots att varken jag eller min omgivning tror att det är möjligt. Den Jesus som vänder på perspektiven och inte gör det som förväntas. Den Jesus som alltid låter sin kärlek gå ett steg längre än vi kan tänka eller förstå - ända in i döden. Den Jesus som säger: För dig utgiven. För dig utgjutet.

söndag, mars 12, 2006

Dags för ärkebiskopshearing

Imorgon måndag är det dags för hearing av ärkebiskopskandidaterna. Alla fem ska intervjuas och frågor har skickats in av såväl röstberättigade som allmänheten och bearbetats av en teologisk referensgrupp som förberett utfrågningen. Alltihop sänds av 24 direkt i svt2 samt på svenskakyrkan.se kl 10.30-15.00. På kyrkans webbplats finns också all möjlig info om kandidater och om valprocessen. Jag kommer vara på plats under hearingen så rapport kommer i bloggen.

För den som är säker på sin sak eller söker lite spänning rapporterade Kyrkans tidning i veckan att ett spelbolag nu erbjuder vadslagning på äb-valet. Föga förvånande är oddsen lägst för Wejryd och Persenius, som ju fick flest röster i provvalet.

Stor humor

Dagens kår- och utbildningspolitiska humortips: Kvalitet & tradition.

fredag, mars 10, 2006

Jag predikar i domkyrkan på måndag

Som en del av utbildningen på pastoralinstitutet där jag går, ingår att ha gudstjänster tillsammans med de andra studenterna. En del av dem äger rum i Domkyrkan i Uppsala och är alltså helt öppna. På måndag är det min tur, då predikar jag i morgonmässan i Uppsala Domkyrka kl 8.15. Alla intresserade/nyfikna är välkomna!

tisdag, mars 07, 2006

Prostitution är inte en tjänst bland andra

I förra veckan skrev jag om kampanjen mot trafficking i samband med fotbolls-vm. I kommentarslingan utlovade jag ett inlägg om varför den svenska prostitutionslagstiftningen är den rimligaste ur ett feministiskt perspektiv. Debatten blev inte så lång här, men desto längre hos PromeMorian. Där har jag skrivit ett långt inlägg som jag också publicerar (i modifierad form) här.

Den viktigaste skillnaden mellan prostitution och att sälja andra tjänster - anser jag - är att sexuella tjänster alltid på något sätt är könade. Och vi lever i ett samhälle där kön måste ses ur ett maktperspektiv eftersom det finns maktskillnader mellan kvinnor som grupp och män som grupp. Det är klart att det går att göra teoretiska resonemang kring att ett kontrakt är ett kontrakt oavsett vem som vill sälja vad, var och en äger sin kropp och får göra vad den vill med den, även sälja sexuella tjänster, och inga yrken eller tjänster är sämre än andra. Det funkar toppen i teorin, men bygger på att vi alla är fria individer i ett strukturlöst samhälle. Och det tror jag inte på. Det bygger också på ett blundande inför många kvinnors erfarenhet av bristen på rätt att bestämma över sin kropp, eller kanske snarare kränkningar av denna rätt.

I ett samhälle där män som grupp är överordnad kvinnor som grupp, och där sexualiteten på något sätt finns närvarande i hur vi tänker kring hur män och kvinnor är, kan man inte se ett fenomen som sexköp som könlöst eller maktlöst. Det är, allra oftast, män som köper tillgång till kvinnors kroppar. Det är klart att det finns kopplingar mellan vem som har mer makt och vem som har möjlighet att köpa tillgång till vem. Att kunna köpa, särskilt för att använda någon som är väldigt utsatt, är naturligtvis en maktposition. På det sättet är sexuella tjänster annorlunda än konsulttjänster, de är könade och maktgenomsyrade på ett väldigt grundläggande sätt.

Det är också så, att män (på ett strukturplan, inte alla individer) har stor tillgång till kvinnors kroppar. De allra flesta länders våldtäktslagstiftningar, liksom Sveriges, kräver att kvinnan säger nej (eller är hjälplös) för att det ska vara våldtäkt. Utgångspunkten är alltså att kvinnor vill ha sex/män får ha sex med kvinnor, vill hon inte måste hon säga ifrån. Fattar inte mannen att kvinnan inte vill ha sex, ja, då är det inte våldtäkt. Den här tillgängligheten till kvinnors kroppar yttrar sig också på andra sätt. Jag tror att de allra flesta kvinnor har erfarenheter av att män rör vid dem på ett sätt de inte gillar, men att det måste vara ganska grovt för att man ska kunna säga ifrån. Det finns mycket större möjligheter för män att röra vid kvinnor, utan att kolla att det är ok först, än tvärtom. Att fenomenet prostitution överhuvudtaget finns i vårt samhälle, tyder på att det på något plan är helt tillåtet för män att ha tillgång till kvinnors kroppar, och man kan betala för att få det. Att ha en lagstiftning som visar att det inte är ok (och där kunden straffas, inte säljaren) är en kraftfull markering att mäns tillgång till kvinnors kroppar inte är sanktionerad.

När några kvinnors kroppar är till salu, i ett samhälle som är starkt könat, så hänger detta ihop med alla kvinnor. I ett samhälle sker hela tiden en konstruktion, eller ett skapande av bilder, av vad män och kvinnor är. Varje fenomen som finns, varje praktik som människor ägnar sig åt, och inte minst vilka lagar och regler vi har, bidrar till de här uppfattningarna om kön. Om män i högre utsträckning har tillgång till kvinnors kroppar, och det dessutom är sanktionerat att kvinnors kroppar kan vara till salu, så påverkar det hur vi ser på alla kvinnors kroppar. Är en kvinnas kropp till salu, blir också jag en vara. Inte i direkt bemärkelse, men det påverkar hur män ser på kvinnor och tvärtom. Män som lär sig att en kvinna är något man kan köpa, kommer att behandla mig och alla kvinnor utifrån det också. Och det bidrar till upprätthålla en maktordning.

måndag, mars 06, 2006

Partnerskapsvälsignelse på remiss

[Uppdaterad] I förra veckan beslutade Kyrkostyrelsen att skicka tre olika förslag på ordning för välsignelse över ingånget partnerskap på remiss till domkapitlen (dvs till stiften/regionala nivån inom kyrkan), enligt Svenska kyrkans hemsida. I höstas beslutade kyrkomötet (som jag skrev om här) att det ska finnas en officiell ordning för en sådan välsignelse, och nu finns det alltså tre olika förslag på hur en ordning skulle kunna se ut, som ska remissas inom kyrkan. Tanken är att beslut ska fattas i höst, så att välsignelseakten är en realitet redan i år.

[Uppdatering] Nu finns de tre förslagen att läsa hos Kyrkans tidning.

Hårda csn-regler hindrar det livslånga lärandet

Ekot rapporterar idag om att allt fler studenter på de långa utbildningarna inte får studiemedel de sista terminerna och därmed får klara sig på egen hand. Sedan csn skärpte reglerna 2001 kan studiemedel beviljas för 240 veckors studier, vilket motsvarar 12 terminers heltidsstudier, och det är i princip omöjligt att få dispens annat än för mycket synnerliga skäl. Av 485 överklaganden fick bara 9 bifall. Radioprogrammet Front i P3 har ringt gjort en undersökning där kårer på alla universitet bekräftar bilden av att det är allt fler som får leva utan studiemedel i slutet på studierna, och i några stickprov på läkar- och veterinärprogram visar det sig att c:a en tredjedel av studenterna sista året inte får pengar från csn.
Hela reportaget sänds i Front i P3 nu kl 11.03, från i eftermiddag går att lyssna på webben också, här.

I Ekots reportage interjuas ansvarig minister Lena Hallengren som inte anser det vara aktuellt att ändra reglerna, framför allt eftersom det skulle bli väldigt dyrt.

– Om vi skulle ha studiestödssystem som var uppbyggt kring att man också har många olika studieerfarenheter, så skulle det vara ett väldigt dyrt system, och inte riktigt hållbart, vare sig för samhället eller för den enskilde, säger Lena Hallengren.

Naturligtvis går det inte att ha ett helt "gränslöst" studiemedelssystem där människor får läsa hur länge som helst. Det är rimligt att studier ska avslutas inom en rimlig tid, och att för att kunna ha ett generöst allmänt studiemedelssystem måste det också finnas begränsningar i hur många utbildningar en enskild individ kan läsa finansierad av studiemedel. Men det är knappast det som är frågan här. Läkarprogrammet är 12 terminer långt, vilket innebär att den som vill bli läkare inte kan läsa något annat ämne och inte kan "släpa" överhuvudtaget. Flera andra utbildningar är också 10-12 terminer. Ska man läsa en sådan utbildning gäller det att veta det från början, inte prova på något annat, inte engagera sig i studentföreningar eller kåren som kan göra att man inte riktigt hinner med alla poäng, inte jobba extra (vilket man behöver göra om man har högre levnadskostnader är 6.900 kr i månaden). Och det går inte att byta utbildning eller vidareutbilda sig med studiemedel. Oflexibiliteten i systemet går helt på tvärs med målet om livslångt lärande. Det är inte orimligt att det finns en gräns, men det är orimligt att det är omöjligt att få dispens.

I högskolepropositionen som beslutades härom veckan har en reform av examina genomförts, och snart kommer många studenter läsa en treårig kandidatexamen och en tvåårig master istället för en fyraårig magisterexamen. Många yrkesexamina kommer också att bli femåriga. Om allt fler studenter ska läsa femåriga utbildningar kommer det här problemet öka ytterligare.

Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att människor ska läsa hur mycket eller hur länge som helst. Men det är inte heller samhällsekonomiskt försvarbart att utbilda människor nästan färdigt och sedan inte ge dem möjlighet att avsluta sin examen.

onsdag, mars 01, 2006

bloggblogg - sfshelg

Imorgon bär det av till Göteborg och styrelsemöte med sfs hos chalmers studentkår. Beroende på tillgång till internet finns det risk att det inte blir så mycket bloggat under resten av veckan. Jag ska, tillsammans med resten av styrelsen, framför allt ägna mig åt verksamhetsplan, budget, motioner och stadgeändringar de närmaste dygnen. Ser fram emot det, ska nog faktiskt bli betydligt roligare än det kanske låter...

Protestera mot sexhandel under fotbolls-VM

PES women - det europeiska s-kvinnor - har startat en kampanj mot sexhandel och trafficking under fotbolls-VM. I samband med stora idrottevenemang ökar prostitution och sexhandel, och att uppmärksamma detta när ett så stort världsevenemang som fotbolls-VM äger rum i Europa är en viktig del av det gemensamma europeiska arbetet mot trafficking.

På PES hemsida kan man skriva under ett upprop till kommissionens ordförande Barosso att agera mot sexslavhandeln under sloganen "Celebrate the world cup. Fight sexual slavery." Namninsamlingen pågår till och med internationella kvinnodagen 8/3.

Skriv under här!