tisdag, september 26, 2006

Kyrkomötet invigt och utskotten valda - utan sd


Idag invigdes kyrkomötet "på riktigt" - igår upptogs förhandlingarna men idag var det mässa i Domkyrkan med efterföljande invigningsceremoni. Där höll bland annat ärkebiskop Anders ett tal som var väldigt välformulerat och inspirerande. Han utgick från de tre kärnvärden som formulerats i Svenska kyrkans kommunikationsplattform: närvaro, öppenhet och hopp, som alltså är de värden som svenska kyrkans kommunikation ska präglas av. Utifrån dessa ord talade han om svenska kyrkans uppgift. Inte minst betonade han vikten av att kyrkan är närvarande i samhället och i människors liv. Han pekade också ut några områden där han ser kommande behov. Uppföljning och uppbackning av påskuppropet är ett, men framåt såg han den allt hårdare attityden gentemot straffade som vill komma tillbaka till samhället, och de svåra villkor som allt fler barn, unga och ensamstående föräldrar lever under.

Under invigning delades också svenska kyrkans kulturråds kulturstipendier ut, hela listan finns här.

I övrigt bestod dagen av gruppmöte på förmiddagen och utskott efter att invigningen och plenumsessionen var klar. Jag valdes som planerat till Organisationsutskottet. Inför valet till utskott kom diskussionen med och om Sverigedemokraterna upp. Sd har 4 ledamöter (av 251) och under förra mandatperioden satt ingen av de två ledamöter de hade då i utskott. Egentligen finns tillräckligt med utskottsplatser till alla ledamöter utom de som sitter i kyrkostyrelsen, men de stora demokratiska partierna har valt att inte ge några platser till Sd. Så blev det även i år. De stora nomineringsgrupperna (s, m, c, posk (=partipolitiskt obunda), fisk (=fp), kd) har platser av egen kraft, medan de mindre grupperna "får" platser av dem närstående större partier. Och ingen vill ge plats till sd.

Jag stöder det beslutet, men tycker att man kan se på det på flera sätt. Och jag är inte säker på att det här är det mest strategiska. Kanske styrker det ytterligare deras underdog-position. Diskussionen hur sd och deras förslag ska bemötas kommer med all sannolikhet fortsätta, såväl inom nomineringsgrupperna som i kyrkomötet i stort.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: