fredag, september 29, 2006

Kyrkomötet ajournerat

Idag avslutades första sessionen av kyrkomötet och mötet är ajournerat tills andra sessionen tar vid 24 oktober. Utskotten har jobbat klart med sina betänkanden, i princip alla val till nämnder och styrelser och sånt är klart och nu återstår mest lite kanslijobb innan allt är klart för plenum i oktober. Mitt utskott Organisationsutskottet har haft det ganska lugnt med få ärenden, och därmed mestadels lediga kvällar. Ekumenikutskottet däremot, som bland annat behandlat årets stora fråga om samarbetsöverenskommelse med Svenska Missionskyrkan, har suttit till sent in på kvällarna. Men de blev klara de med.

Dagens stora snackis var annars valet av läronämnden. Läronämnden är den instans som övervakar och vid behov fastställer vad som är Svenska kyrkans lära. Exempelvis får inga beslut fattas i kyrkomötet som berör lärofrågor utan att läronämnden yttrar sig (stadgas i kyrkoordningen (= svenska kyrkans stadgar) 11 kap 16-18§§). Den består av alla Svenska kyrkans biskopar + 8 övriga ledamöter, och det var alltså dessa som skulle väljas. De brukar samtliga vara teologiskt välutbildade personer (minst licentiater), flera av dem professorer eller docenter i olika teologiska discipliner. I dagnes val hade valberedningen, som består av ledamöter från de stora och medelstora nomineringsgrupperna, enats om 8 bra namn varav 6 var omval. Då gick Frimodig kyrka, den mest konservativa gruppen upp, och menade att den teologiska åsiktsbredden är för smal i läronämnden, och föreslog 8 egna namn (7 män, en kvinna varav kvinnan inte hade högre teologisk utbildning än teol kand). Av dessa kände jag igen några, alla har en tydlig konservativ/biblicistisk profil, några av dem accepterar inte heller kvinnor som präster.

Först skedde omröstning med acklamation, men trots att valresultatet var mycket tydligt begärdes votering. Det har man som ledamot all rätt att göra, men eftersom det då innebär sluten omröstning + offentlig rösträkning är det ett instrument som kanske ska hanteras lite mer varsamt. Hela omröstningen + rösträkningen - då alltså plenum + planerade utskott stod stilla - tog ungefär en timme och 20 minuter. Resultat: en läronämnd enligt valberedningens förslag (de flesta ledamöter valda med 219 röster av knappt 250), ett ganska irriterat kyrkomöte med flera koppar kaffe i magen, ett par stressade utskott och om möjligt ännu mindre populära Frimodig kyrka än tidigare.

Jag tycker att det är en legitim åsikt att läronämnden är för smal i sitt åsiktsregister (även om jag inte riktigt håller med). Det är också absolut rimligt av ledamöter i det högsta beslutande organet att försöka få sina kandidater valda till viktiga poster. Men så som det här hanterades idag misstänker jag att FK var mer intresserade av symbolpolitik, obstruktion och att spela martyrer än att faktiskt få in någon i läronämnden. Om de istället valt ut en enda kandidat, en person med en uppfattning nämare deras men tillräckligt mainstream för att vinna respekt bland ett bredare lager i kyrkomötet, presenterat denne i god tid till valberedningen med cv och motivering, kanske sökt stöd i några fler nomineringsgrupper, så hade det kanske inte varit omöjligt att någon mer konservativ kandidat valts. Varför de inte gick till väga på det sättet är för mig en gåta - om det nu var verkligt inflytande över läronämnden de ville ha. Det bör kanske också nämnas att även om FK är en ny nomineringsgrupp, är deras ledamöter inte nya. I princip alla hur suttit i kyrkomötet tidigare för andra grupper, så de vet hur det går till.

Förutom detta har dagen avlöpt väl. Jag ser fram emot att sova ut imorgon men också att komma tillbaks till session två i oktober. Då blir det nog mer rapporter om sakfrågorna när de ska behandlas i plenum. För den som är intresserad av något särskilt, så kommer snart alla utskottsbetänkandena (alltså förslagen till beslut med bakgrund, kortfattad info och redogörelse för utskottens resonemang - de är ganska lättlästa, övergripande och ger bra grund för en fråga) ligga på nätet.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: