söndag, augusti 14, 2005

SFS chillar med alliansen

I mitt första inlägg på motallians.se har jag skrivit om varför jag inte gillar att de borgerliga partierna inte vill fortsätta utbyggnaden av högskolan - det kommer inte att leda till bättre kvalitet, utan mer elitism. Du kan läsa det här.

Den artikel som jag skriver om där, är inte bara undertecknad av de fyra borgerliga partierna, utan även av Maria Noleryd, vice ordförande för SFS, Sveriges förenade studentkårer. SFS är en partipolitiskt obunden organisation som består av en stor andel av studentkårerna i Sverige - medlemmar som i sin tur tvångsansluter sina medlemmar genom kårobligatoriet (fast det är såklart frivilligt för en kår att vara med i sfs). Tidigare har ibland företrädare för sfs gjort gemensamma utspel tillsammans med politiska partier, men att som den här gången skriva under ett utspel som så tydligt är ett i raden av gemensamma borgerliga artiklar för att etablera en gemensam borgerlig utbildningspolitik är omdömeslöst - av flera skäl.

Jag tycker att det är beklagligt att sfs har valt att för tillfället överge 50%-målet (som jag tror att formuleringen på fullmäktige blev - det reviderade åsiktsdokumentet ligger inte uppe på hemsidan än), men det är beslutat på ett fullmäktige enligt konstens alla regler. Men att göra politiska utspel tillsammans med samtliga borgerliga politiska partier är inte samma sak, även om artikeln handlar om just den frågan.

Dels bör en företrädare för en organisation som sfs vara försiktig med att göra gemensam sak med politiska partier. Även om kårerna är frivilliga medlemmar i sfs, är inte medlemmarnas medlemmar det. Jag tycker inte att sfs ska göra gemensamma utspel med regeringen heller, även om man är överens om sakfrågor. Sfs är en idé- och intresseorganisation för sveriges studenter, ska man vara trovärdig i den rollen måste man vara lite försiktig.

Dels kan man få uppfattningen att sfs generellt delar den borerliga alliansens utbildningspolitik. Så är inte fallet. Sfs har till exempel länge arbetat för en breddad rekrytering och för att minska den sociala snedrekryteringen. Jag har svårt att tro att sfs tycker att alliansens politik gynnar den breddade rekryteringen. Alliansen har heller inte gett besked i viktiga frågor som utbildningsavgifter, ects-betyg och kårobligatoriet - även om man kan ana att alliansen inte kommer ha åsikter i linje med sfs...

Nej, jag hoppas att sfs framöver kommer visa att man även i fortsättningen tänker jobba obunden av partipolitiska hänsyn för en högskola med hög kvalitet - för alla.

2 kommentarer:

Carl-Robert sa...

Ja, jag blev förvånad. SFS går för en gångs skull bort från den vanliga vänstermallen och lierandet med makten. Bra att de står upp för kvalitén.

Men jag vill fortfarande inte vara en del av denna skitorganisation. Det är skamliga fascistmetoder att tvinga mig vara en del av Uppsala studenkår och i förlängningen SFS.

Anonym sa...

kul att någon vågar opponera sig mot Partiet. SFS sätter studenternas intressen föra sina egna karriärer.