fredag, augusti 19, 2005

Akademisk frihet eller backlash?

Nu har DN till slut vaknat och insett att den pågående "granskningen" av Eva Lundgrens forskning mer liknar inkvisition än ett akademiskt kritiskt samtal. Rektor har, efter folkstormen i kölvattnet på "könskriget" bestämt sig för att granska Lundgrens forskning. Först på grundval av "de anklagelser som förts fram" men när man sen insett att det inte funnits några egentliga anklagelser har man istället beslutat sig för att granska "om det finns grund för anklagelser". Hårresande.

Det är märkligt hur det här har gått helt förbi de flesta - exempelvis Leif Lewin som i sin artikel häromdagen bara nämnde i förbifarten att det är bra att Lundgren granskas, medan huvudpoängen i hans artikel var att det är viktigt att professorer inte kan avsättas hur som helst utan att den akademiska friheten måste skyddas.

Om det här är akademisk frihet ska jag äta upp min hatt. Och även om jag inte är säker på att jag delar alla uppfattningar som Eva Lundgren och hennes forskargrupp har, så finns det inget annat sätt att förstå den här sommarens drev mot henne och kvinnojourerna som en stenhård backlash.

Läs gärna mer hos Jenny, Tanja och Pelle.

Inga kommentarer: