onsdag, augusti 24, 2005

Att läsa bibeln med folket

En av huvudingredienserna här på lägret är bibelstudier med ledare från CEBI, ett bibelstudiecentrum i Brasilien som arbetar med "popular reading of the bible", folklig bibelläsning. Att läsa bibeln ur de fattigas perspektiv har varit en av hörnstenarna i den latinamerikanska befrielseteologin sedan dess framväxt på 1960-talet, och har nu inspirerat och influerat teologer över hela världen.

Utgångspunkten är en bibelläsning som är lika mycket trogen den kristna tron som människors verkliga erfarenheter. Låter enkelt, men har visat sig innehålla stor potential.

Grudkonceptet som CEBI arbetar med är se - bedöma - handla (- fira). Den här trestegsmodellen (med det senare tillägget "fira") har funnits med länge och varit utgångspunkten för den befrielseteologiska bibelläsningen. Man börjar med att se, dvs analysera sin livssituation och samhället, ur en rad aspekter, ekonomiska, sociala, maktfördelning, ideologisk o.s.v. Numera även med genus-, ekologiska och etnicitetsaspekter. Sedan bedömer man, alltså läser bibeltexter som på olika sätt kan belysa situationen. Här gör man ofta grundliga studier för att förstå vad texten betydde i sin historiska situation, för att ännu mer förstå vad den säga till oss idag. Det tredje steget är handla - hur kan det man lärt sig om sin situation och vad bibeln kan säga om den omsättas till praktisk handling? Den befrielsteologiska bibelläsningen är aldrig bara en läsning, utan också tätt sammanhängande med en vilja till social (politisk, om man så vill) förändring. CEBI samarbetar mycket med olika lokala grupper - byråd, jordlösa, kvinnor, ungdomsgrupper... Det sista steget är fira, att genom gudstjänst eller på annat sätt tacka för och fira att gud finns mitt ibland oss, på de svagas sida, och att en förändring mot en rättvisare värld faktiskt är möjlig.

Ledare för bibelstudierna här är Edna och Marcos från Brasilien, men också Carlos från Mocambique. Modellen har visat sig mycket användbar även utanför den latinamerikanske kontexten, och ett samarbete (med visst stöd från Svenska kyrkan) har utvecklats mellan CEBI och Anglikanska kyrkan i Mocabique. De delar ju språk (portugisiska) och i den mocambiquiska kyrkan har det gett mycket att prova på den folkliga bibelläsningen.

I den svenska kontexten har befrielseteologin stått ganska stark sedan sextiotalet, men en mer direkt svensk kontextuell teologi, formulerad utifrån våra erfarenheter av att vara i den rika delen av den orättvisa världsordningen finns fortfarande inte riktigt. Kanske kan CEBIs bibelläsningsmodell vara en hjälp på vägen?

Inga kommentarer: