fredag, augusti 19, 2005

KY-satsning - ja tack!

Som del i satsningen på jobb och fler utbildningsplatser vill Pär Nuder också inrätta 1000 nya platser på Kvalificerad Yrkesutbildning, KY, enligt DN. Ett utmärkt förslag, och kanske ännu viktigare än satsningen på 15.000 nya högskoleplatser (jag gillar ju utbyggnaden av högskolan, men inte i första hand som arbetsmarknadspolitisk åtgärd).

Den kvalificerade yrkesutbildningen är en stor framgång, och det är märkligt att den inte får mer uppmärksamhet - och mer pengar. Det är en möjlighet för människor med gymnasiekompetens (och ibland högskoleutbildning) att få en riktad, arbetsmarknadsinriktad utbildning inom ett särskilt yrkesområde. Det speciella med ky är dels att en stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, dels att den ordnas av en rad olika huvudmän, både traditionella sådana och stiftelser och företag. Vilka som får ordna en ky-utbildning avgörs av arbetsmarknadens behov och kvaliteten på utbildningen. Den styrs sedan i samråd mellan utbildningsledare, företrädare för yrkes/näringsliv på den lokala orten och studenter.

En stor majoritet av studenterna får jobb direkt, många av dem på den arbetsplats där de praktiserat. De flesta är nöjda med sina utbildningar, har fått arbeten som matchar deras kompetens och har fått roligare/bättre arbetsuppgifter och ofta högre lön. Och arbetsmarknaden har fått personal med kompetens som behövs. Mycket av framgången beror på att man är bra på det som de traditionella lärosätena är dåliga på - kontakt med arbetslivet, entreprenörskap och utbildning som är relevant för kommande yrkesliv.

Det finns många som vill ordna ky-utbildningar och många studenter som vill gå. Det som behövs är mer pengar så att fler platser kan ordnas där - platser som kommer att leda till jobb. Så ett litet hurra för de tusen platserna och en förhoppning att det kommer ännu fler.

Statistik och mer info om KY finns på Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

2 kommentarer:

Joel Malmqvist sa...

Jag håller helt med dig om vad du skriver.

Kan man inte ta initiativ för att kåren, SFS eller S-studenter ska anta ett uttalande för akademikers rätt att provocera och kräva ryggrad av rektorerna?

Göran Koch-Swahne sa...

Lärlingssystem, med andra ord.