tisdag, augusti 30, 2005

Besviken på partistyrelsen

Så har partistyrelsen bestämt sig: man kommer inte att föreslå en ytterligare delning (än mindre än total individualisering) av föräldraförsäkringen till partikongressen i höst. Trots att LO liksom s-kvinnor bestämt sig för den tredelade Islandsmodellen, och att det antagligen kommer att föreslås från den pågående utredningen, väljer partistyrelsen att ligga lågt och förespråka nuvarande system. S-kvinnors Nalin Pekgul har redan flaggat för att det blir strid på kongressen, och det är bara att hoppas att de får stöd från s-studenter, ssu och många ombud.

Det är en stor besvikelse, eftersom en delad föräldraförsäkring borde vara en självklarhet för socialdemokraterna av flera skäl. För det första borde föräldraförsäkrningn vara individuell liksom de andra delarna av trygghetssystemen. Två individer (oftast) blir föräldrar, och båda får möjlighet att vara hemma från jobbet för att ta hand om barnet. Man kan inte lämna över pension, semester eller a-kassa, varför just föräldraförsäkringen?

För det andra är det en viktig reform för barnens bästa. Införandet av först en, sedan en andra pappaånad har inte bara ökat uttaget av föräldrapenning bland män, det har också ökat acceptansen bland män att vara hemma och bland arbetsgivare att de ska ha rätt att vara det. En ytterligare delning av föräldraförsäkringen kommer att strärka denna tendens. Barnen har - i den mån de har pappor - rätt att vara med båda sina föräldrar. Att vara hemma en längre period tidigt ger en närmare relation till barnet och möjlighet till mer delaktighet i barnets vardag, även efter själva ledigheten. Mer kvotering = fler hemmapappor = bra för barnen.

För det tredje är det en oerhört viktig jämställdhetsreform. Det ojämlika ansvaret för hemmet är ett jämställdhetsproblem i sig självt (kvinnor gör mer obetalt hemarbete och tar ett större ansvar för hem och barn) men det skapar/underhåller också mycket av orättvisorna på arbetsmarknaden. Om kvinnor förväntas vara hemma länge med barn, alltid riskerar att behöva vara hemma med sjukt barn, ofta jobbar deltid eller inte kan satsa mer på jobbet än de män som vill göra karriär, så halkar de efter lönemässigt och karriärmässigt. Om det dessutom finns gott om män som har en fru som sköter "markservicen" så blir det fortfarande svårt även för kvinnor med "jämställda" män att göra karriär, när det finns någon som kan och vill jobba betydligt fler timmar per vecka.

Individualiserad föräldraförsäkring kommer inte att avskaffa patriakatet. Men det kommer slå in en ganska hård kil i det, och kanske kunna betyda lika mycket för jämställdheten i Sverige som avskaffandet av sambeskattningen.

Det borde bara finnas ett rimligt beslut för en socialdemokratisk partikongress i den här frågan. Jag hoppas verkligen att kongressombuden kan tänka lite mer ideologiskt och lite mindre populistiskt än partiledningen.

1 kommentar:

Tommy Jensen sa...

Bra skrivet. Håller med dig helt.