måndag, september 05, 2005

Spong och Hammar samtalar

Har varit i Domkyrkan och lyssnat på ett samtal mellan John Shelby Spong (kontroverisell biskop som jag skrivit om tidigare) och KG Hammar. Tyvärr var det inte så spännande osm jag hade hoppats, vilket delvis berodde på att ljudet var ovanligt dåligt. Dessutom satt de mest och höll med varandra, och de brännande frågorna uteblev (åtminstone under den första timmen, ärligt talat stannade jag inte till slutet). Ingen av dem sa särskilt spännande eller nya saker, och de roligaste (och intressantaste) sakerna stod Hammar för - t ex när han kommenterade den religiösa situationen i Sverige med att säga att hans viktigaste uppgift ärr att "visa på att Gud finns i kyrkan".

I Karins blogg har det diskuterats hur Spongs och Hammars teologiska tänkade relaterar till varandra, men tyvärr kan jag inte ge några bra svar efter den här kvällen. Jag tycker fortfarande att det verkar som Spong har orimliga anspråk och att han dessutom är mycket mer kontextuellt färgad än han verkar vilja tro. Jag misstänker också att Hammar har en vidare förståelse av såväl rationelitet och språkets olika betydelsenivåer (att religiöst språk/symboler fungerar på flera plan) än Spong, men det var inget som blev tydligt ikväll.

Jag har börjat läsa Spongs bok En ny kristendom för en ny värld, och vad det verkar så finns mer av de idéer som uppfattats som kontroversiella där än i de föredrag jag hört. Har tidigare utlovat rapport när jag läst klart den, och det gäller fortfarande.

1 kommentar:

Anonym sa...

Blev besviken på Spongs bok. De historiska avsnitten är bitvis pinsamt dåliga, grundade på en alltför enkel populärosykologisk världsbild, och i de nydanande delarna slår han ofta in öppan dörrar.
Istället för en ny reformation är det väl viktigare att vi befinner oss i en ständig reformation, en ständig tolkningsprocess.
"Prästen Mikael"