fredag, september 02, 2005

Fler gömda flyktingar - låt dem stanna!

Svt rapporterar idag att antalet gömda flyktingar i Sverige har ökat från c:a 10.000 i början på året till över 15.000 idag. Migrationsverket menar att det beror på den politiska debatten kring generell amnesti och kallar tanken på en amnesti ett "sista halmstrå". Mellan raderna menar man alltså att kraven på amnesti leder till en sämre situation för de asylsökande.

Naturligtvis påverkar debatten människors beslut, och eftersom det finns ett stort politiskt och folkligt tryck på en flyktingamnesti är det knappast märkligt att människor väljer att försöka stanna. Samtidigt är ju oftast inte skälet till att folk utsätter sig för den orimliga situationen att leva underjorden, att de så gärna vill det, utan att alternativet är så mycket värre.

Det finns stora problem med en generell amnesti. Men som situationen är nu, där vi står inför att byta system då det gamla varken var rättsäkert eller fungerande, är det inte mer än rimligt att de som drabbats av det gamla systemet och fastnat i långa handläggningstider, inte fått anföra sina skäl ordentligt och inte fått en rättssäker prövning, får en chans att börja ett nytt liv i Sverige. Det är ett humant beslut för de människor det gäller, och ett rimligt beslut för att låta domstolarna börja på nytt utan en gigantisk mängd ärenden, och ge det nya systemet en chans att fungera från början.

Riksdagen fattar beslut den 14/9 och nästa lördag 10/9 hålls manifestationer på många orter i Sverige till stöd för en flyktingamnesti. Läs mer här.

1 kommentar:

CV sa...

Dessutom behöver ju Sverige fler invånare och speciellt barnfamiljer.
Om inte annat, för vår egen skull, borde fler kunna få stanna.