torsdag, september 08, 2005

Vem ska man rösta på?

Idag har Kyrkans Tidning kommit ut med en speciell valbilaga, där över 450 kandidater till kyrkomötet, inklusive undertecknad, har fått besvara några frågor. Hela bilagan finns som pdf här.

Mina svar (med svarsalternativen efter frågorna, och mina kommentarer):

1) Ska kyrkotillhöriga ha rätt att själva välja vilken församling de vill vara med i? Ja, alltid. Ja, i vissa fall. Nej

Nej. Inte i nuläget, men frågan kan utredas om (när?) svenska kyrkans medlemsantal minskar drastiskt.

2) Vill du ändra det regelverk som reglerar kvinnoprästmotståndares möjligheter att prästvigas och bli kyrkoherdar? Ja, göra det lättare för dem. Ja, skärpa reglerna. Nej, det är bra som det är.

Nej, det är bra som det är, under förutsättning att reglerna tillämpas . Det är idag enligt reglerna inte tillåtet att prästvigas eller bli kyrkoherde (= chef) om man inte vill samarbeta fullt ut med präster av båda könen. Problemet är inte att reglerna är dåliga, utan att de inte efterföljs (och att vanligt folk inte vet att de finns). Jag anser det inte vara möjligt att använda något annat kriterium än "samarbetslöftet".

3) Ska homosexuella ha rätt att ingå partnerskap i kyrkan på motsvarande villkor som gäller för vigsel mellan heterosexuella? Ja. Nej.

Ja. Dåligt formulerad fråga (många alternativ finns som inte täcks in av ja och nej), men jag anser att vi med nuvarande lagstiftning borde införa partnerskapsregistreringsceremoni/välsignelse av ingånget partnerskap, och ser fram emot en könsneutral äktenskapsbalk. För mig är inte kyrkans vigselrätt helig, jag skulle föredra helt civil vigsel med kyrklig välsignelse för alla som vill (som det är i många andra länder).

4) Bör tak och/eller golv för kyrkoavgiften införas? Ja. Nej.

Nej. Alla ska solidariskt vara med och betala efter förmåga. Även de med höga löner.

5) Bör domkapitlet få större inflytande över församlingarna i arbetsgivarfrågor? Ja. Nej.

Nej. Fast jag måste erkänna att jag är dåligt insatt i den här frågan. Mottar gärna argumentation för båda sidor :-).

6) Bör direktval till kyrkomötet bibehållas? Ja. Nej.

Ja. Dels ger det ökad demokratisk legitimitet, dels gör det kyrkomötet till en mer spännande demokratisk församling när man inflör valet tvingas profielra sig. Dessutom gör det kyrkovalet mycket mer spännande - det är på nationell nivå som de stora skillnaderna finns ideologiskt.

7) Vilken är den viktigaste fråga som du kommer att driva om du blir vald till kyrkomötet?

Möjlighet för samkönade par att få vigsel/partnerskapsakt i kyrkan.


Nu kan man också göra kyrkans tidnings valbarometer där man får se vilket parti man har mest gemensamt med. Mitt reslutat blev såhär:

1. Socialdemokraterna 140
2. Miljöpartister 132
3. Öppen kyrka 130
4. Vänstern i kyrkan 124
5. Posk 118
6. Centerpartiet 110
7. Kd 104
8. Gabriel 104
9. Moderaterna 102
10. Levande församling 100
11. Spi 100
12. Fisk 86
13. Frimodig kyrka 82
14. Sverigedemokraterna 74

Lite förvånande att miljöpartiet kom före Öppen kyrka (vi har mycket gemensamt, särskilt i valet av profilfrågor) och att fisk (= folkpartister i svenska kyrkan) kom så långt ner, det finns många vettiga folkpartister i kyrkan. Å andra sidan tyckte inte Karin Långström Vinge (som kandiderar för fisk) heller att svaren stämde särskilt bra.

Nils och Sam skriver också om det här idag.

8 kommentarer:

Marta Axner sa...

Oj, den där tabellen syntas inte så bra. Det är sossarna i top iaf. Och det syns rätt bra om man markerar texten :-).

fredrik sa...

Jag fick högre poäng på moderaterna än på vänstern. Det brukar inte vara så mina resultat i valbarometrar ser ut. Fast det kanske hade och göra med att jag förespråkade församlingarnas rätt att bestämma medlemsavgiftens storlek själva. Fast å andra sidan måste jag säga att jag har noll koll på vad några andra partier än (s) tycker i kyrkan.

1. Miljöpartister 145
2. Socialdemokraterna 145

3. Öppen kyrka 143

4. Posk 131
5. Moderaterna 131

6. Kd 129
7. Gabriel 129
8. Vänstern i kyrkan 129

9. Centerpartiet 121

10. Levande församling 119

11. Spi 105

12. Fisk 93

13. Frimodig kyrka 87

14. Sverigedemokraterna 65

carina sa...

Hmm... har visst mest gemensamt med mp och s om man ska tro den där listan...
Även fast jag ställer upp för POSK.

1. Miljöpartister 131
2. Socialdemokraterna 125
3. Vänstern i kyrkan 121
4. Öppen kyrka 117
5. Posk 111
6. Centerpartiet 111
7. Kd 107
8. Gabriel 107
9. Moderaterna 105
10. Spi 99
11. Levande församling 89
12. Fisk 73
13. Frimodig kyrka 69
14. Sverigedemokraterna 59

Pelle Rödin sa...

Jag blev posk. Vad är det, politiskt obundna i kyrkan? Är det bra? Jag är ju soc.dem.

1. Posk 119
2. Socialdemokraterna 117
3. Miljöpartister 113
4. Öppen kyrka 113

/Pelle Rödin.

Får dock inte rösta, men önskar Marta lycka till!

Martin Tollén sa...

Aj aj aj Pelle. Ett sådant resultat borde väl vara uteslutningsgrundande ;-)

fredrik sa...

Och varför listade han bara de fyra första? Kan det vara så att Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka kom lite väl högt upp på listan? ;-)

Johan Sjölander sa...

Tack för tipset! Det är alltid kul med test, och jag tycker ändå att det här verkar vara rätt ok. Tror att jag ska ta och rösta efter det oxå...

1. Socialdemokraterna 122
2. Miljöpartister 118
3. Öppen kyrka 118
4. Vänstern i kyrkan 110
5. Posk 102
6. Kd 100
7. Gabriel 100
8. Centerpartiet 100
9. Moderaterna 100
10. Levande församling 96
11. Spi 88
12. Fisk 74
13. Frimodig kyrka 62
14. Sverigedemokraterna 52

(lägger fö märke till att fredrik ligger betydligt närmare Sd än vad jag gör. Vilket ju naturligtvis kan vara en ren slump)

fredrik sa...

Jag tror att det är en trend. Om man ser mitt inlägg "Ooops jag är en norsk sektkommunist"
http://wigforss.blogspot.com/2005/08/oops-r-jag-en-norsk-sektkommunist.html#comments
så ser man att jag får betydligt högre poäng på Framskrittspartiet än Dagge, PG och Ali. Fast där har jag en bättre samling på de socialistiska partierna i toppen.