lördag, augusti 19, 2006

Valupptakt i Uppsala

Idag hade Socialdemokraterna i Uppsala liksom i många andra städer valupptakt med klassiska aktiviteter som torgmöte, kaffe, öppen valstuga, flygblads- och ballongutdelning och framför allt många glada valarbetare på stan för att prata politik. I valmanifestet som presenterades igår finns en bra grund för valarbetet - där framgår tydligt vad som är en socialdemokratisk politik för ett sammanhållet samhälle, hur vi kan bygga tillsammans istället för att öka klyftorna. Förutom det höjda studiemedlet är jag särskilt glad över tandvårdsreformen, att vi fortsätter att satsa på barnomsorgen och inte minst den stora satsningen på forskning och utveckling genom löftet om 1% av BNI till forskning - en satsning som kommer att ge nya jobb (inte minst på lång sikt) och stärka Sveriges konkurrenskraft, itne minst på miljöteknikområdet. Forskning och utbildning för fler är en grundbult i hur vi ska bygga ett kunskapssamhälle, väl rustat för de förändringar som globaliseringen innebär, och det var en av de saker jag pratade om i min appell jag höll på torget som syns på bilden här bredvid.

Tandvården har länge varit en av de sorgliga delarna i svenska välfärden, då den som inte har råd ofta har fått stå utan tandvård. Att nu införa ett högkostnadsskydd, en enhetstaxa för undersökning på max 200 kr och införa helt fri tandvård upp till 24 års ålder gör att tandvården kommer att få villkor som liknar resten av vården. Det är en stor och dyr reform, men efterlängtad av många. Sänkt maxtaxa i barnomsorgen är också ett bra och viktigt steg mot en förskola för alla, och kontrasten är tydlig mot alliansen där nu även folkpartiet talar om vårdnadsbidrag. En bra barnomsorg är viktig för barnen och familjerna, men också för samhället. I Sverige behöver fler jobba, inte färre. Då är bra förskolor med anställd personal som ger båda föräldrarna möjlighet att arbeta en betydligt bättre lösning än subvensionerade hemmamammor.

Här nedan finns några fler bilder från valupptakten - bland annat på Tomas Östros som intervjuades av Peter Gustavsson, på Kajsa Borgnäs (internationellt ansvarig i s-studenter) som också höll appell på torget och andra glada valarbetare och Uppsalabor.


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: