onsdag, november 02, 2005

Tage-dagen - fira det öppna universitetet!

Som motvikt till det konservativa Gustaf II Adolf-firandet i Uppsala har Laboremus (s-studenter i Uppsala) utropat sjätte november till Tage-dagen, efter Tage Erlander som kanske är den enskilda person som betytt mest för universitetets utbyggnad och utveckling. Firandet äger rum på söndag och gästas bland annat av thomas Östros och Birgitta Dahl. I en artikel i studenttidningen Ergo skriver undertecknad tillsammans med programansvariga Marika bl a följande:

"Den 6 november varje år finns det några vid Uppsala universitet som tycker om att fira en krigarkonung som donerade pengar (krigsbyten, måhända) till universitetet för en sisådär fyrahundra år sedan. På den tiden var utbildningen till för de allra mest privilegierade och kvinnor var överhuvudtaget inte välkomna.
---
Härmed utlyser vi följaktligen den 6 november till Tage-dagen.
När Tage Erlander blev ecklesiastikminister (d v s utbildningsminister) 1945 hade Uppsala universitet 4 500 studenter. När han avgick som statsminister 24 år senare var studentantalet omkring 20 000. Universitetet hade med andra ord mer än fyrdubblats under hans tid i regeringen. Må vara att Erlander studerade i Lund (det är mänskligt att fela) – ingen enskild person har betytt mer för Uppsala universitets utveckling än han. Under hans regeringstid byggdes såväl det högre som det lägre skolväsendet ut. Fler tog studenten och fick på så sätt möjlighet att studera vidare, vilket i sin tur underlättades genom stora satsningar på högskoleväsendet och forskningen. Sverige fick fler nya universitet och högskolor.
Tage Erlander var dessutom personligen mycket intresserad av forskning, både humanistisk och teknisk sådan. Och bäst av allt: Utbyggnaden betalades av alla gemensamt, via skatten. Inte genom tveksamma donationer som kan associeras med krigsbyten."

Hela artikeln finns här, och på laboremus hemsida finns också pressmeddelandet. Alla välkomna!

Inga kommentarer: