söndag, november 20, 2005

Pojkar mer värda än flickor i skolan?

Det är sedan länge ett känt faktum att pojkar får mycket mer uppmärksamhet än flickor i skolan. Upprepade undersökningar visar att alla (pojkar , flickor och lärare) tycker att talartiden är jämnt fördelade mellan flickor och pojkar när pojkarna pratar 70% av tiden. Barn som mår dåligt reagerar åp olika sätt, men de som agerar utåt och aggesivt (mestadels pojkar) får uppmärksamhet och hjälp, medan barn som vänder destruktiviteten inåt (allra mest flickor) inte får samma möjligheter till hjälp.

Nu tycker barn- och ungdomsnämnden i Uppsala att pojkar behöver mer resurser än flickor, och kommer att räkna skolpengen så att pojkar får 1,5 mot flickors 1. Nämndens ordförande Bengt Sandblad (s) försvarar beslutet (i Upplandsnytt i sr) med hänvisning till att statistiken ser ut så att pojkarna kostar mer.

Men beror det på att pojkar är dyrare eller att pojkars behov syns mer, får mer uppmärksamhet och oftare leder till insatser?

Läs också hos Anna Ardin.

Inga kommentarer: