fredag, november 18, 2005

Tage-dagen i Ergo

Uppsala studentkårs tidning Ergo skriver i sitt senaste nummer om Laboremus Tage-dag (tidigare inlägg här och här). I artikeln Lützendagen numera även en Tage-dag står det bland annat:

Thomas Östros mindes i sitt anförande hur Tage Erlander på 1960-talet öppnade för att 50 procent av eleverna skulle gå vidare till gymnasieskolan.
– Det finns slående paralleller till dagens debatt om huruvida 50 procent ska kunna gå vidare till högskolan, sade Östros.
Som avslutning talade Birgitta Dahl länge om Tage Erlanders liv och gärning. Dahl, som själv träffat Erlander många gånger, ansåg att Tage-dagen var ”en lysande idé” och hoppades liksom arrangörerna i Laboremus på en fortsättning i framtiden.

I detta nummer av ergo kan man också läsa ett kort referat
av författaren Lena Anderssons besök hos Laboremus och - tyvärr bara i papperstidningen - en artikel om bloggar av studenter i Uppsala. Undertecknad är inte med i reportaget men däremot i faktarutan med fler bloggtips.

Inga kommentarer: