fredag, mars 24, 2006

Inbjudan till studiecirkel om "critical whiteness"

Min vän, laboremiten och ständiga intellektuella utmanaren Petra vill dra igång en studiecirkel i Uppsala om rasism ur ett 'critical whiteness'-perspektiv. Så här skriver hon:

----------sprid gärna------------

Oftast diskuteras etnisk diskriminering och stereotyp representation av"invandrare" i media på sätt som tillåter förövarna att vara osynliga,omedvetna och utan ansvar. Rasism blir en fråga för de drabbade.

De senaste tio åren har analyser som synliggjort hur rasism angår "vita"människor börjat ta sig in i akademin och i liten skala även kommit till Sverige. Perspektivförskjutningen går ut på att utforska hur "vita"människor påverkas av rasism, och hur "vita" människor återskapar rasistiska strukturer. När den här typen av frågor ställs, tex.
-Hur påverkas "vita" människors liv av att leva i ett rasistiskt samhälle där "vithet" ger cred och cash?'
-Hur håller "vita" människor "vita rum" "vita"?
kan den 'osynliga' normen börja granskas. Fokus sätts på de handlandeindividerna och analysen av rasismen placeras i ett samhälle där rasism angår alla.

Vill du också analysera utanför en rosaskimrande låtsasvärld fylld av så kallade objektiva antirasister 'utan ansvar'?

Hör av dig till: petraornstein[at]gmail.com

Inga kommentarer: