tisdag, mars 21, 2006

SFS vill förbättra den psykiska hälsan bland studenter

I helgen höll SFS vårkonferens om arbetsmiljö och hälsa, och i samband med det presenterades SFS rapport Stoppa pressarna! - 17 punkter för att minska den psykiska ohälsan bland studenter.

Rapporten innehåller en sammanställning av den kunskap som finns om psykisk ohälsa och stress bland studenter - vilken tyvärr är bristfällig, eftersom det inte finns så mycket forskning eller statistik om just studenters situation - och även en del förslag på åtgärder. Nivåerna av stress och psykisk ohälsa är hög bland studenter, särskilt bland kvinnor, och problemen verkar vara ökande.

SFS viktigaste krav för att minska stressen och förbättra den psykiska hälsan bland studenter är att höja totalbeloppet i studiemedlet. Många studenter kan inte leva på studiemedlet, och jobbar extra (vilket ökar stressen), oroar sig över sin situation och ekonomin och kan inte ha någon långsiktighet i sin livsplanering. Detta förstärks också av att studenter inte ingår i de vanliga sociala trygghetssystemen, och där sjukskrivning kan leda till en ännu mer otrygg och stressande situation. Förutom ett höjt studiemedel och tillgång till trygghetssystem föreslår vi bland annat att arbetsmiljölagen ska inkludera studenter på samma sätt som arbetstagare och att studenthälsovårdens resurser säkerställs.

Hela rapporten finns här. Kolla också gärna in SFS kampanjhemsida höjstudiemedlet.nu.

Inga kommentarer: