fredag, mars 24, 2006

Studiemedelskampanjen fortsätter

Sfs kampanjhemsida höjstudiemedlet.nu växer. Nu finns mer material, fakta och statistik om studiemedlet och studenters situation, och också en namninsamling. Hittills (efter drygt två dygn) har 525 personer skrivit på för ett höjt studiemedel och en rimlig ekonomisk situation för studenterna. Namninsamlingen pågår fram till den 15/5 då namnunderskrifterna lämnas till regeringen. Skriv under här!

Inga kommentarer: