fredag, mars 24, 2006

GP stöder studiemedelshöjning

göteborgspostens ledarsida får sfs idag stöd för sitt krav på ett höjt studiemedel. GP tycker till och med att sfs är för modesta i sina krav.

SFS budget är en partsinlaga. Avsikten är att den skall övertyga politiker och media om att det är nödvändigt att höja studiemedlen. Men SFS har knappast räknat högt för att få fram ett rejält underskott. Om maten får kosta 1 510 kronor i månaden finns det bara 50 kronor om dagen att äta för!
Studenterna har fått och får betala rejält för 90-talskrisen. Enligt Föreningssparbanken sjönk studenternas levnadsstandard med 40 procent mellan 1989 och 2004. Ett annat sätt att mäta är att jämföra med konsumentprisindex (KPI) Hade studiemedlen följt KPI skulle studiemedlen nu varit cirka 8 500 kronor per månad. Dit, till 8 500 kronor per månad i studiemedel, vill SFS baxa de politiska partierna inför valet.

Inga kommentarer: