måndag, mars 06, 2006

Partnerskapsvälsignelse på remiss

[Uppdaterad] I förra veckan beslutade Kyrkostyrelsen att skicka tre olika förslag på ordning för välsignelse över ingånget partnerskap på remiss till domkapitlen (dvs till stiften/regionala nivån inom kyrkan), enligt Svenska kyrkans hemsida. I höstas beslutade kyrkomötet (som jag skrev om här) att det ska finnas en officiell ordning för en sådan välsignelse, och nu finns det alltså tre olika förslag på hur en ordning skulle kunna se ut, som ska remissas inom kyrkan. Tanken är att beslut ska fattas i höst, så att välsignelseakten är en realitet redan i år.

[Uppdatering] Nu finns de tre förslagen att läsa hos Kyrkans tidning.

Inga kommentarer: