söndag, januari 15, 2006

Studenter i föräldraförsäkringsfälla

DN skriver idag om studenten Ebba Hedberg som inte kommer att få mer än garantibeloppet i föräldrapenning, trots att hon haft en högre inkomst innan hon började plugga, eftersom hon inte tagit studiemedel. Om man börjar studera utan att ta studiemedel, faller man nämligen ur försäkringssystemet.

Även om Ebbas fall kan anses vara lite speciellt - förutom att hon valde bort lånedelen sålde hon en lägenhet under året vilket innebar att hon slog i inkomsttaket och därmed inte heller fick bidragsdelen i studielånet. Men även om just det kanske inte händer så många studenter varje år, så är artikeln ett bra exempel på hur ofullständigt socialförsäkringssystemet är för studenter. Flera olika system för föräldrapenning, sjukskrivning, arbetslöshetsersättning och socialbidrag gör att det är en djungel av olika regler, och i många fall undantag och speciallösningar för studenter. Det är inte ovanligt att studenter faller mellan stolarna och plötsligt är oförsäkrade, och många studenter vet inte hur deras ekonomiska situation skulle se ut om de blev sjuka eller fick barn.

Förutom att detta drabbar alla de studenter som faktiskt blir sjuka eller får barn eller avbryter sin utbildning, bidrar det till bilden av studier som ett riskprojekt. Trots att vi har ett av världens bästa studiemedelssystem, kan den enskilda individen drabbas hårt om man inte följer mallen för hur en student ska ta sig igenom sin utbildning. Och om studier verkar vara riskfyllt innebär det att de som redan har mest förbehåll för att läsa vidare - de med studieovan bakgrund - i ännu högre utsträckning väljer att avstå från högskoleutbildning.

De ofullständiga och dåliga socialförsäkringssystemen för studenter är alltså inte bara ett hot mot nuvarande studenters ekonomiska situation, utan i högsta grad ett hot mot målet om breddad rekrytering. Sveriges studenter behöver ett genomtänkt och heltäckande socialförsäkringssystem nu!

Inga kommentarer: