lördag, mars 25, 2006

En dag mot hungern

Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans organisation för bistånd och global rättvisa, har utlyst den 25/3 - idag alltså - till En dag mot hungern. Detta är en del av fasteaktionen, den årliga insamlingskampanjen som i år har temat Utrota hungern. Runt om i landet arrangeras Livsloppet, en promenad med frågor om hunger och rättvisa, och på många platser sker olika aktiviteter, bland annat den klassiska bösskramlingen.

Lutherhjälpens arbete kan sammanfattas i sju punkter:

Vi tror på att bekämpa fattigdomens orsaker
Vi vill mer än att ge pengar. Bistånd är viktigt, men det löser inte alla problem. Därför arbetar vi för att förändra de orättvisor som hindrar människor att få det bättre. Det handlar bland annat om hur vi i Sverige påverkar internationella handelsregler, miljöfrågor och de fattiga ländernas skulder.

Vi tror på att utveckla hela samhället
Vi arbetar för att hela samhället ska utvecklas så att livsvillkoren förbättras för alla. Alla människor ska kunna dricka rent vatten och ha möjlighet att försörja sig själva. Alla barn ska ha tillgång till utbildning och hälsovård, inte bara ett utvalt fadderbarn.

Vi tror på en hållbar framtid
Vi arbetar för att alla människor ska kunna försörja sig idag och att jordens resurser ska räcka till kommande generationer. Miljövänligt jordbruk, trädplantering, utbildning och påverkansarbete i klimat- och vattenfrågor är viktiga inslag i arbetet.

Vi tror på hjälp till självhjälp
Vi vill ge människor möjlighet att försörja sig själva. Vi stöder lokal produktion både i det långsiktiga arbetet och i katastrofsituationer. Skänkta varor från väst hjälper för stunden, men kan i värsta fall slå ut den lokala produktionen. Därför strävar vi efter att köpa närproducerade varor och skickar inte hjälpsändningar med kläder.

Vi tror på lån som förändrar
Varje människa har förmåga att med egen kraft förbättra sin situation om förutsättningarna finns. Därför stöder vi projekt där fattiga människor får lån. Små investeringslån leder till utveckling och ökad självkänsla, samt till att varje givarkrona används om och om igen.

Vi tror på långsiktigt katastrofarbete
Det behövs mer än mat och filtar i en katastrofsituation. Människor behöver stöd och hjälp att bearbeta svåra upplevelser för att kunna leva vidare. Vi arbetar genom ett globalt nätverk med lokala partner och finns därför på plats redan innan en katastrof inträffar. Därmed kan vi ge snabb hjälp och arbeta förebyggande för att lindra effekterna av framtida katastrofer.

Vi tror på rättvis handel
Vi arbetar för rättvis handel som motverkar fattigdom och barnarbete, samt visar respekt för mänskliga rättigheter och främjar ekologiskt anpassad odling. Vi vill få konsumenter att använda sin makt att förändra genom att köpa rättvisemärkta varor. Då får små producenter i fattiga länder skäligt betalt och värdiga livsvillkor.

På Lutherhjälpens webbplats finns mer information om hur de arbetar, hur pengarna används och exempel på projekt och aktiviteter. Stöter du inte ihop med någon bösskramlare idag, kan du stödja Lutherhjälpens arbete här.

Inga kommentarer: