tisdag, mars 28, 2006

Fusket ökar - men det räcker inte med hårdare tag

Fusket bland studenterna på Sveriges högskolor ökar - eller åtminstone ökar antalet studenter som fälls för fusk av disciplinnämnderna. Förra året var det 441 studenter som stängdes av eller varnades enligt en rapport från högskoleverket som svd.se rapporterar om. Sedan 2001 har antalet avstängda fyrdubblats och antalet varningar fördubblats. Mestadels handlar det om plagiat, men även otillåtet samarbete, fusklappar på tentor och liknande förekommer. Några studenter har också stängts av pga sexuella trakasserier och att de stört undervisningen.

Det är inte självklart att det faktiska fusket ökat. Sannolikt kan plagiaten ha ökat i och med att det numera är lätt att ladda ner hela uppsatser och artiklar från Internet, men lärosätena har också blivit betydligt bättre på att upptäcka fusket. Exempelvis har Södertörns högskola flest fällda studenter, och är också ett av de lärosäten som arbetar systematiskt mot fusket och anmäler alla fall.

Det är bra att arbetet mot fusk i högre utbildning blir tydligare och det är naturligtvis aldrig acceptabelt att studenter plagierar uppsatser eller inlämningsuppgifter, eller att det fuskas på tentor. Men en del av det fusk som förekommer kan också handla om otydlighet i instruktionerna eller bristande kunskap om vad som krävs av akademiska alster. I de citat från fällda studenter som svd redovisar, menar två av studenterna att de inte fuskat medvetet utan trodde att deras citerande (som fälldes för plagiat) föll inom ramen för vad som är rimligt. Det kan såklart röra sig om undanflykter, men det kan också vara så att de fått undermålig handledning eller aldrig under sin utbildning fått ordentliga möjligheter till kritiskt tänkande och vad som krävs för att en text ska vara akademisk och självständig, hur man förhåller sig till källor och andras texter. Är undervisningen på de här punkterna otillräcklig, slår det antagligen hårdare mot studenter utan akademisk bakgrund eller studievana. Det gäller också gråzonerna mellan att studera i grupp - något man har mycket nytta av på kurser med liten andel lärarleddundervisning - och otillåtet samarbete.

Det räcker inte med hårdare tag. Bättre handledning, tydligare instruktioner och regler och mer utrymme för kritiskt tänkande och att förhålla sig självständigt till tankar och texter behövs också i den högre utbildningen.

Inga kommentarer: