tisdag, januari 10, 2006

Kvinnliga ärkebiskopskandidater

[Uppdaterad] Föreningen Forum för prästvigda kvinnor presenterar idag en lista på åtta kvinnliga kandidater till ärekebiskopsvalet, skriver Kyrkans tidning. Listan toppas av Ann-Louise Eriksson, docent och chef för Svenska kyrkans forskningsavdelning, följd av Margarethe Isberg, domprost i Västerås, och Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala. Tanken är att lansera ett flertal namn för att visa på den bredd av kompetenta prästvigda kvinnor som finns i Svenska Kyrkan, och att öppna för att även kandidater utanför biskopskollegiet ska finnas med i valet.

Även om det mycket riktigt är en lista på bra, kompetenta kandidater, har jag svårt att tro att någon av dem kommer finnas med i slutstriden. Säkert kommer någon eller några av dem gå vidare efter provvalet, men som jag skrivit om tidigare är det nog helt enkelt för stort hinder att inte vara biskop - och särskilt för kvinnor. Däremot är listan en bra sammanställning av vilka kvinnor som kommer vara aktuella i kommande biskopsval de närmaste åren. Jag tror att inte bara de tre första, utan även en del av de andra kommer ha chans att bli biskop innan de når pensionsåldern.

[Uppdatering] Idag onsdag dementerar Uppsalas domprost Tuulikki Koivunen Bylund att hon ställer upp i valet. Hon har varit bortrest och inte nåtts av förfrågan från forum för prästvigda kvinnor, men säger att hon tillfrågats flera gånger av olika personer men hela tiden sagt nej. Kyrkans tidning skriver:
– Jag har gjort mitt för emancipationen genom att ställa upp i biskopsvalet i Skara och Åbo och ser det inte som min uppgift att ställa upp bara för att jag är kvinna.

Tuulikki Koivunen Bylund tycker att det är bra av Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan att visa att det finns många kompetenta kvinnor till posten som ärkebiskop och är noga med att poängtera att samtliga kvinnor på listan skulle vara bra val. Men hon är övertygad om att de som röstar inte kommer att rösta på en kvinna.

– Caroline Krook hade haft en chans men sedan hon tackat nej tror jag inte att en kvinna kommer att bli vald, säger Tuulikki Koivunen Bylund. Jag hade gärna ställt upp om det hade funnits en chans.Inga kommentarer: