fredag, januari 27, 2006

Social trygghet för studenter?

Ännu en uppgörelse har gjorts mellan mp och de borgerliga partierna i riksdagens utbildningsutskott, meddelar dn i papperstidningen och svd på nätet. Denna gång handlar det om studenters sociala och ekonomiska trygghet. Bland annat har de tillsatt en ny studiesocial utredning, trots att det bara var två år sedan den förra studiesociala utredningen presenterades. Man vill också ha en svarsgaranti för csn, så att alla som inte fått besked om studiemedel inom tre veckor ska få skadestånd.

Även om det är lite förvånande att de borgerliga partierna - som sällan fokuserat på studenters sociala situation - tar initiativ til en sådan här utredning är det mycket välkommet. Som jag skrivit om tidigare är studenter sociala trygghet ett lapptäcke med massor av speciallösningar, och inte sällan rasar studenter mellan de ibland ganska grova maskorna i skyddsnätet, och då kan man plötsligt vara tvungen att leva på väldigt knappa resurser. Den förra studiesociala utredningen kom med flera bra förslag som barntillägg i studiemedlet och möjlighet till deltidssjukskrivning, men tog inget större grepp på hela socialförsäkringssystemet för studenter. Om den här utredningen kan ge studenter samma sociala trygghet som andra, vore det fantastiskt - något som kan tyckas självklart för andra är en kamp för studentrörelsen...

Inga kommentarer: