tisdag, januari 31, 2006

Studieavgifter - orättvist, verkningslöst och farligt!

Redan igår morse rapporterade DN om Studieavgiftsutredningen som presenterade sitt betänkande igår eftermiddag. Utredningen föreslår som väntat ett införande av studieavgifter för studenter utanför EES-området, och landar på höga summor, c:a 80 000 kr per läsår. Det skulle innebära en av de högsta studieavgifterna i Europa. Man inser också att antalet utländska studenter kommer att minska om man inte dels satsar på fler riktade kurser (på engelska) för utländska studenter, dels inför ett stipendiesystem.

Studentrörelsen i Sverige är nästan helt enhälligt mycket kritisk till förslaget - och jag stämmer in i den kritiken. Förslaget är orättvist, verkningslöst och farligt. Orättvist, eftersom man skiljer på europeiska studenter och svenska, och det kommer att drabba studenter från fattiga länder mest. Verkningslöst, eftersom det knappast kommer ge mer pengar till lärosätena, sannolikt inte kommer öka andelen utländska studenter och dessutom förutsätter ett stipendiesystem som kommer att kosta en massa pengar. Farligt, eftersom det skapar en administration och en mental beredskap för avgifter för alla studenter. Visserligen föreslår man en lagreglering av att utbildning ska vara avgiftsfri för svenska studenter, men lagar går att ändra. Även om ingen sosseregering (sannolikt) kommer att införa studieavgifter för svenska studenter, så abbonerar vi ju som bekant inte på regeringsmakten.

Kommentarer kom igår bland annat från Magdalena Streijffert, s-studenters ordförande och från Niclas Sigholm, SFS ordförande (ännu inte på nätet men kommer snart här). Kritiska uttalanden har också kommit från bland andra Vänsterns studentförbund, Liberala ungdomsförbundet och min egen kår, Uppsala studentkår.

Inga kommentarer: