söndag, januari 22, 2006

Överenskommelse om högskoleproppen

I torsdags kom mp överens med de borgerliga partierna om några ändringar i regeringens proposition Ny värld - ny högskola, och därmed kommer den inte gå igenom i sin helhet, rapporterade ekot. Några ändringar handlar om antagningsregler, som att 25:4-regeln slopas (att den som är över 25 år och har 4 års arbetslivserfarenhet blir behörig till högskolan) och att man i högre utsträckning ska kunna vikta betyg från vissa ämnen i gymnasiet. Andra handlar om examina, som att fördjupningskraven bibehålls i kandidat och magisterexamen vilket innebär att man även fortsättningvis måste läsa ett ämne upp till c-nivå för kandidatexamen och d-nivå för magisterexamen. Man föreslår dessutom en fortsatt fyraårig forskarutbildning.

Jag är skeptisk till slopandet av 25:4, eftersom det är en väg som framför allt öppnar för människor utan studienbakgrund för att komma in på högskolan, men i övrigt är det ganska bra förslag som lagts. Framför allt förslaget om fyraårig forskarutbildning har de flesta studentorganisationer krävt länge, och jag tror att en neddragning till tre (vilket blir den praktiska konsekvensen av regeringens förslag) vore negativt för kvaliteten på såväl forskarens utbidlning som själva forskningen/avhandlingen. Jag tror att fördjupningskravet också är bra - att skriva uppsats och vetenskaplig text på det sättet som man gör på c- och d-nivå är en träning i vetenskapligt tänkande som man inte riktigt får utan att just prova på det. Slopade man kravet skulle många nog avstå från uppsatsskrivande, vilket inte bara skulle göra att många studenter skulle få en sämre träning i behandling av vetenskaplig text, utan det skulle sannolikt också stänga vägarna för många till forskarutbildningen.

Eftersom jag har varit på styrelsemöte hela helgen, ligger jag efter med bloggandet. Snabb att skriva om detta var Karim, samt Uppsala studentkår som hade ett pressmeddelande ute nästan på en gång. Det ligger inte på hemsidan än, men finns nog där snart.

Inga kommentarer: