tisdag, januari 31, 2006

Ytterligare äb-kandidater

I måndags ägde det andra samrådet rum i äb-valet, dvs samling för röstberättigade som diskuterar/pläderar för olika kandidater. Jag hade ingen möjlighet att närvara, men Kyrkans tidning rapporterar:
Två nya namn fördes fram under mötet: Margareta Hemström, kyrkoherde i Skarpnäck och domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg, Stockholm.

Övriga fem namn fanns med redan på den lista som presenterades förra veckan, då röstberättigade från landets domkapitel och stiftsstyrelser träffades. De är:

Carl Axel Aurelius, biskop i Göteborg, som dock under mötet meddelade att han inte står till förfogande.

Anna Karin Hammar, handläggare för själavårdsfrågor, Uppsala stift

Ragnar Persenius, biskop i Uppsala

Thomas Söderberg, direktor, S:t Lukasstiftelsen

Anders Wejryd, biskop i Växjö.

I samband med mötet i Gävle framkom att en grupp med bland andra Kajsa Ahlstrand, forskare vid kyrkokansliet, och Anders Björnberg, kyrkoherde i Katarina församling, ska förbereda hearingen den 13 mars.
Nu kommer det knappast dyka upp fler kandidater innan provvalet den 8/2. Mitt stalltips är att följande personer går vidare (dvs får mer än 5% av rösterna):
Ragnar Persenius, Anders Wejryd, Anna Karin Hammar, Ann-louise Eriksson, Thomas Söderberg och kanske ytterligare någon.Inga kommentarer: