onsdag, november 15, 2006

DO kritiserar samepolitiken

Tar Sverige sitt ansvar gentemot samerna? Eller är vår politik fortfarande präglad av gamla koloniala och rasistiska tänkesätt? Det senare, hävdar Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) i sitt remissvar till två statliga utredningar som berör samernas rättigheter, vilket bl a Ekot rapporterar idag. I ett pressmeddelande uttalar sig DO Katri Linna:

-Jag ifrågasätter Sveriges ambitioner att lösa samernas problem. Det verkar
som om staten vill fortsätta ge småsmulor åt samerna istället för att gå
till
botten med de många gånger komplicerade problem som diskrimineringen i
kolonialiseringens spår har inneburit, säger DO Katri Linna.

---

-Behandlingen av samer har genom århundradena präglats av fördomar och
rasistiska tankemönster och utmynnat i diskriminering och kränkningar. För det
bär staten ett stort ansvar.

-Regeringen behöver nu prioritera frågan om den samiska
ursprungsbefolkningens rättigheter så att Sverige kan ansluta sig till ILO:s
konvention 169 inom en snar framtid och garantera ett starkt skydd för samernas
rättigheter, säger Katri Linna.

Att Sverige inte har anslutit sig till den konvention som erkänner urfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt är i sig pinsamt. Och grunden till att det inte har gjorts är just oförmågan att se frågan kring samernas rättigheter som just rättigheter, inte bara intressekonflikter mellan olika aktörer.

Jag har tidigare skrivit om vår oförmåga att göra upp med de rasistiska och koloniala strukturer som fortfarande finns i vårt västerländska tänkande. Då har det lett till viss debatt här i kommentarerna. Jag tror att anledningen till det är just svårigheterna att prata om rasism på ett strukturellt plan och oviljan att se att vår vithet och vår "västerländskhet" också innebär en position som vi måste förhålla oss till.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: