torsdag, november 23, 2006

En bloggande biskop

Sverige har fått sin första bloggande biskop - biskopen i Härnosand, Tony Guldbranzén, har börjat skriva korta anteckningar/kommentarer på Härnösands stifts hemsida under titeln Biskop Tony's anteckningar. Än så länge innehåller anteckningarna korta berättelser från hans arbete men också kommentarer okring aktuella frågor. Ska bli spännande att följa i fortsättnignen.

Via Karin Långström Vinge.

Inga kommentarer: