torsdag, juli 13, 2006

Integrationspolitiken segregerar

Idag presenterade professor Masoud Kamali det sista (och tolfte) delbetänkandet i utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering på DN debatt. Kamali är mycket kritisk till hela grunden för integrationspolitiken, eftersom den bygger på ett uppdelande mellan vi och dem, en syn på samhället som mer eller mindre enhetligt där "invandrarna" ska integreras med "oss". Trots att syftet egentligen är att göra samhället sammanhållet och jämlikt blir effekten precis det motsatta. Problemet förläggs till dem som ska integreras och den strukturella diskrimineringen i majoritetssamhället blir osynlig. Kamali föreslår en skrotning av alla myndigheter som har integration i sitt uppdrag, för att istället satsa på ett litet introduktionsverk som kan ge nyanlända flyktingar en bra start i Sverige. Han menar också att mer av en helhetssyn behövs i politiken - en integrationspolitik som inte syftar till att integrera "invandrare" med "oss" utan en politik för att göra samhället mer integrerat på alla sätt - minskade klyftor och sociala orättvisor framför allt.

Jag tror att Kamali har helt rätt, den misslyckade integrationspolitiken beror inte på dem som invandrar till Sverige utan på det svenska samhällets oförmåga att erkänna sin egen fördomsfullhet och i vissa delar rasism. Trots att det inte är medvetet eller önskat, finns det en rasism, eller en oreflekterad "vit-centrism" i det svenska samhället som vi inte vill se. Lösningarna på problemen är inte fler särlösningar och projekt utan på en sammanhållen politik för ett rättvisare samhälle. Ett samhälle där alla får chans till arbete och utbildning, oavsett bakgrund, där ingen diskrimineras - och när det händer ska det tas på allvar. Men då måste vi också erkänna att de chanserna inte är lika idag.

Det ska bli mycket spännande att se hur regeringen tar emot utredningen och framför allt hur den ska omsättas i konkreta politiska förslag. Och kanske lika spännande - hur debatten kommer att bli kring utredningen och förslagen.


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: