söndag, november 12, 2006

Ärkebiskopen kräver handling i Mellanöstern - och Bildt lyssnar

Igår skrev ärkebiskop Anders Wejryd ett brev till utrikesminister Carl Bildt där han uppmanade regeringen att inte se på hur övergreppen i Gaza drabbar oskyldiga och hur våldet trappas upp. Wejryd välkomnar Bildts uttalande efter attacken i Beit Hanun i norra Gaza i onsdags, men det är inte tillräckligt. Nu krävs mer än ord, det som krävs är att världssamfunder agerar. Samma dag var också en gemensam debattartikel undertecknad av de nordiska kyrkornas katastrofbiståndsorganisationer införd i aftonbladet där de kräver handling av sina respektive regeringar.

Brevet från Wejryd togs upp av ekot och på eftermiddagen igår bemötte och välkomnade utrikesministern ärkebiskopens uttalande. Bildt menar att det är svårt att se exakt vilka möjligheter som finns att agera och hur, men att vissa öppningar finns. Han är dock positiv till att ärkebiskopen uttalar sig i frågan.

– Kyrkorna eller de religiösa samfunden, islam och de olika kristna kyrkorna, har kontaktnät, insynsmöjligheter och perspektiv utgående från sin roll i Jerusalem som det finns anledning att lyssna på. Jag tycker inte det är fel, tvärtom, säger Bildt.

Vill du öka samarbetet med kyrkan?

– Kyrkorna och samfunden som är företrädda i Jerusalem har informationskanaler och bedömningsmöjligheter som jag sätter stort värde på, ja, avslutar utrikesministern.

Jag tycker att det är mycket intressant och glädjande att utrikesministern visar en sådan uppskattning för kyrkornas engagemang och kunskap i frågan. Det är ju knappast alla politiker som gillat kyrkornas inblandning i frågor som politikerna själva uppfattar som "sina" - minns exempelvis Bo Lundgrens hårda ord mot dåvarande ärkebiskop KG Hammar då han kritiserade USA:s bombningar i Afganistan.

Det finns mycket att säga om Carl Bildt, men i fråga om Mellanöstern är han faktiskt en person som kan hålla svensk politik på rätt kurs. Att han dessutom är ödmjuk nog att se att det finns kunskap och erfarenheter hos de kyrkor och samfund som finns på plats och att dessa är värda att lyssna på också för regeringen inger faktiskt visst hopp för den svenska mellanösternpolitiken.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: