tisdag, juni 06, 2006

Uppsatsen om Sex and the city - äntligen upplagd för läsning

Hastigt och lustigt har jag fått veta att jag ska vara med på ett uppsatsseminarium med min nu ett par månader gamla d-uppsats i religionssociologi i veckan. Därmed har jag äntligen fått ändan ur vagnen och fixat de sista språkliga grejerna, och nu finns den i färdigt skick på en länk här på sidan, vilket jag utlovade för väldigt länge sedan. Innehållet i den har jag presenterat tidigare, då skrev bland annat så här:
Min uppsats går under arbetsnamnet "Frigörelse inom normerna" och är en d-uppsats (10p) i religionssociologi, inom fältet Media, Religion, Kultur. Jag har gjort gruppintervjuer med tjejer (runt 24-27 år, de flesta) som tittar på Sex and the city, om hur de uppfattar programmet och kopplar ihop det med egna erfarenheter och värderingar kring relationer, sexualitet och kön. Inom religionssociologin finns det en del forskning kring populärkultur och meningsskapande, där man menar att media och populärkultur i olika former kan fungera som ett verktyg eller en plats för människors identitets- och meningsskapande, och på så sätt fylla (i vid mening) religiösa funktioner. Min tes är att de olika värderingar, normer och historier om kärlek, sex och relationer tillsammans fungerar som en övergripande berättelse eller meningssystem som individer tolkar sina egna erfarenheter av kärlek och relationer utifrån. I den berättelsen finns också en hel del uppfattningar om kvinnor och män. Sex and the city - liksom naturligtvis många andra program, filmer, tidningar o.s.v. - kan fungera som en tolkningsnyckel eller verktyg för att göra såna tolkningar.

Själva pdf:en är sådär snygg, det är någon extra sida här och var och sidnumreringen syns bara delvis. Men själva texten verkar finnas med i sin helhet i alla fall.
När jag ändå var igång har jag lagt upp min gamla b-uppsats om lidandets problem i Lilja 4-ever. Min c-uppsats om Douglas Coupland roman Girlfriend in a coma har jag än så länge bara abstract till, men den kommer i sin helhet också, såsmåningom.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: