fredag, december 30, 2005

Kort presentation av min uppsats om Sex and the city

Det har kommit lite påstötingar om att jag ska berätta lite om min uppsats. Och nu när den nästan är klar kan jag väl avslöja lite. Är inte helt klar med diskussionsdelen och så där, och har inte haft min sista handledning än, så jag tänker inte publicera något av det jag skrivit. Men i stora drag iaf. När den är helt klar kommer jag att lägga ut den, förhoppningsvis på min nya hemsida som jag har fått i julklapp av min snälla bror Johannes. Den är dock inte klar än, men det lär ni märka när den är.

Min uppsats går under arbetsnamnet "Frigörelse inom normerna" och är en d-uppsats (10p) i religionssociologi, inom fältet Media, Religion, Kultur. Jag har gjort gruppintervjuer med tjejer (runt 24-27 år, de flesta) som tittar på Sex and the city, om hur de uppfattar programmet och kopplar ihop det med egna erfarenheter och värderingar kring relationer, sexualitet och kön. Inom religionssociologin finns det en del forskning kring populärkultur och meningsskapande, där man menar att media och populärkultur i olika former kan fungera som ett verktyg eller en plats för människors identitets- och meningsskapande, och på så sätt fylla (i vid mening) religiösa funktioner. Min tes är att de olika värderingar, normer och historier om kärlek, sex och relationer tillsammans fungerar som en övergripande berättelse eller meningssystem som individer tolkar sina egna erfarenheter av kärlek och relationer utifrån. I den berättelsen finns också en hel del uppfattningar om kvinnor och män. Sex and the city - liksom naturligtvis många andra program, filmer, tidningar o.s.v. - kan fungera som en tolkningsnyckel eller verktyg för att göra såna tolkningar.

Intervjuerna stöder i stort sett min tes (även om det är en väldigt liten studie och man egentligen inte kan dra så mycket slutsatser utifrån den), och det är tydligt att det finns flera parallella normsystem - i tv-serien såväl som i verkligheten - som tjejerna förhåller sig till på olika sätt. De använder olika strategier för att balansera ett mer traditionellt kvinnoideal, romantiska idéer, heteronormativitet med deras mer medvetna ideal kring självständighet, ömsesidighet och frigjordhet. Titeln "frigörelse inom normerna" är ett citat från en av mina informanter, när hon beskriver varför hon gillar serien. Inom vissa givna ramar ger den möjlighet till frigörelse från traditionella relations- och kvinnoideal. De beskriver också hur de använder serien på olika sätt - som bollplank, för att ge exempel när man diskuterar eller ge stöd och tips.

Ja, typ det här handlar min uppsats om. Ni kommer få chans att läsa mer när allt är klart.

Inga kommentarer: