måndag, juni 12, 2006

S-studenter vill ha kvalitetsmål för högre utbildning

Så är s-studenters kongress i Linköping över, och den som vill ha en snabb sammanfattning rekommenderas kongressbloggen. I vanlig ordning antog kongressen några uttalanden, varav ett är särskilt intressant - att s-studenter ska formulera ett kvalitetsmål för den högre utbildningen, som ska komplettera regeringens mål att 50% av en årskull ska påbörja högre utbildning innan 25 års ålder.
Uttalandet lyder som följer:

Kvantitetsmålet, det vill säga att 50 procent av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder, har varit och är alltjämt ett viktigt verktyg för att se till att fler studenter med icke-akademisk bakgrund kommer in på högskolan.

Detta kvantitetsmål måste dock kompletteras med ett kvalitetsmål, för att inte vissa studenter ska missgynnas i högskolan. De utan akademisk bakgrund är de som också drabbas hårdast av att kvaliteten är låg eller skiljer sig åt mellan olika högskolor.

Socialdemokratiska studentförbundet kommer därför under det närmaste året att arbeta med att ta fram en definition av ett socialdemokratiskt kvalitetsmål för högskolan. Det kan till exempel handla om hur väl lärosätena lyckas med mångfalden, andelen disputerade lärare på högskolorna, antalet studenter per lärare samt hur resurstilldelningssystemet ska se ut.

Detta mål ska sedan drivas av studentförbundet gentemot socialdemokratiska arbetarepartiet samt i övrigt opinionsbildande arbete.
Uttalandet bygger (åtminstone delvis) på en motion som antogs av kongressen, inskickad av min klubb Laboremus och ursprungligen skriven av Kajsa Borgnäs som också valdes in i Studentförbudets styrelse under kongressen. Jag tror att det är ett väldigt bra steg för att röra sig bort från det ensidiga och ibland enfaldiga "kvalitet mot kvantitet"-perspektivet som fortfarande dominerar debatten om utbildningskvalitet. Kvantitet är inte en motsats till kvalitet, men ibland blir det väldigt otydligt vad utbildningskvalitet egentligen innebär, och jag tror inte alls heller att alla är överens om det. Det går inte att räkna så enkelt som antalet kronor per student - en utbildning med hög kvalitet innebär att det finns välutbildade, pedagogiska och duktiga lärare med tillräcklig undervisningstid men också engagemang för studenterna, att ingen student blir missgynnad, osynliggjord eller trackasserad, att det finns utrymme för reflektion och kritiskt tänkande såväl som personlig utveckling inom och bredvid studierna, att det finns en verklighetsanknytning och koppling till arbetsmarknaden, att det finns forskningsanknytning och att kurserna innehåller en mångfald av perspektiv. Bland mycket annat. Jag ser mycket fram emot s-studenters kvalitetsmål och tror att det - särskilt om de lyckas i sin påverkan gentemot moderpartiet - kan betyda mycket för debatten om utbildningens kvalitet.

Förutom detta uttalande antog man också uttalanden om att USA ska lämna Irak, om kriminalisering av sexköp i hela EU samt om en omprövning av upphovsrättslagen. Det sistnämnda till stort förtret för kongressbloggaren Joel Malmqvist, som mycket surt kallade det ett "piratkramaruttalande". Den som vill ha mer konkret piratbashing rekommenderas hans inlägg Lås in piraterna.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: