måndag, juni 19, 2006

Jobben kommer - till akademiker

Ekot rapporterar idag att antalet nya jobb är rekordstort, sedan nyår har 300 000 nya jobb anmälts till arbetsförmedlingen vilket är den högsta siffran sedan 1990. Samtidigt sjunker inte arbetslösheten i samma takt. AMS-chefen Bo Bylund säger att det beror på att det framför allt är nyutexaminerade som får jobb, och studenter som läst någon extra termin i väntan på jobb. Till hösten minskar utbudet av arbetskraft, och då kommer antagligen arbetslösheten minska snabbare, menar Bylund.

Det här är goda nyheter, även om det såklart vore ännu bättre om arbetslösheten sjänk snabbare. Samtidigt är det ett tydligt tecken på det som socialdemokraterna - och inte minst s-studenter - hävdat länge: utbildning lönar sig. Det är en bra investering för både samhället och individen att skaffa sig en utbildning. Och vi behöver mer utbildad arbetskraft, inte mindre. Ofta hävdas från borgerligt håll att utbyggnaden varit för snabb och att akademikerarbetslösheten är ett stort probelm och ett starkt argument mot ytterligare utbyggnad. Dagens statistik pekar på det precis motsatta. Akademikerna får jobb först när de kommer. De stora arbetslöshetsproblemen i vårt samhälle handlar inte om akademikerna, det handlar om ungdomar och människor med utländsk bakgrund eller namn som inte klingar svenskt. Det är där de stora insatserna måste göras, inte bland akademiker som redan har den starkaste ställningen på arbetsmarknaden.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: