söndag, juni 04, 2006

Må vinden vara din vän - KG avtackad

"Må vinden vara din vän" var temat på KG Hammars avskedspredikan och avtackningsgudstjänsten i Uppsala Domkyrka idag. Domkyrkan var nästan full - c.a 1200 personer - och där fanns både vanliga uppsalabor, kyrkfolk ditresta och från stan samt fingäster som Göran Persson och Anitra Steen.

KG pratade om att göra vinden - den heliga anden som står i centrum på pingstdagen - till sin vän, och låta förändringar, förnyelse och fördjupning genomsyra våra liv. Vi måste öppna oss för att vi inte kan styra över allting utan förändringar måste få ske om det ska finnas liv.

Efter själva gudstjänsten blev det officiell avtackning och därefter kyrkfika i solen och blåsten på domkyrkoplan för alla gudstjänstbesökare. Väldigt hög "alla-var-där"-faktor för den som är i kyrksvängen, kan jag meddela...

KG har bestämt avböjt alla presenter. Däremot uppmuntrar han att ge ett bidrag till olivträdsodling på Västbanken via Lutherhjälpens gåvopostgiro 90 02 56-9, skriv "KG" i meddelanderaden.

Gudstjänsten finns på sr.se (ljudfilen finns i en vecka) och ett fint bildspel finns hos unt.

Inga kommentarer: