onsdag, februari 01, 2006

SFS och politiska studentförbund dissar studieavgifter

I Östgöracorren skriver idag SFS ordförande Niclas Sigholm en debattartikel tillsammans med ordförande från fem olika politiska student/ungdomsförbund, nämligen Centerns högskoleförbund, liberala studenter, s-studenter, gröna studenter och vänsterns studentförbund. I artikeln tar man avstånd från förslaget att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter, och pekar på förslagets negativa konsekvenser.
Artikeln finns här. Mina tidigare kommentarer om sakfrågan finns här.

(Via Frankely Speaking)

Inga kommentarer: