torsdag, februari 23, 2006

Heimdals arkiv i dn

Idag skriver DN:s Henrik Berggren i en signerad ledare om den borgerliga studentföreningen Heimdal i Uppsala och dess stängda arkiv. Berggren beskriver debatten som förts i unt och påpekar att det faktum att Heimdals arkiv är helt stängt skadar föreningen mycket mer än eventuella skelett som kan finnas i arkiv-garderoben. Företrädare för Heimdal har hävdat att arkivet är öppet för disputerade forskare, något som forskaren Birgitta Almgren ifrågasatt då hon, trots en seriös forskningsplan och referenser från flera professorer nekats tillgång till arkivet.

Till Heimdals försvar kan sägas att det nu påbörjats en översyn av arkivreglerna inom föreningen, och jag vet att Laboremus såväl som andra studentföreningar kontaktats av Heimdal för en diskussion kring arkivregler. Återstår att se om föreningen vågar lätta på sekretessen och låta forskare få tillgång till dokument från en viktig period av svensk historia.

(Jag har tidigare skrivit om Heimdal, arkivet och bollhusmötet här och här)

Inga kommentarer: