tisdag, februari 07, 2006

Arbetsmiljöverket granskar Svenska Kyrkan

Arbetsmiljöverket ska under 2006 göra en särskild kampanj för att granska 300 arbetsplatser inom Svenska Kyrkan, rapporterar Ekot idag. Inom Svenska Kyrkan är nämligen antalet sjukskrivningar relaterade till konflikter och andra psykosociala arbetsmiljöproblem överrepresenterade, och de senaste tre åren har olika arbetsgivare inom Svenska Kyrkan varit i Arbetsdomstolen vid 20 olika tillfällen. I inslaget menar man att detta dels beror på konflikträdsla och en "godhetskultur" där man inte vill erkänna problem, dels på att kyrkoråden (= de lokalt förtroendevalda) inte riktigt inser sitt arbetsgivaransvar.

Jag tror absolut att en sån här granskning är en bra idé. Såväl mina egna erfarenheter av kyrkan som arbetsplats som andras berättelser vittnar om att just dessa problem kan finnas, ovilja att ta tag i problem och bristande kompetens hos kyrkoråden. Numera är i princip alla anställda lokalt av varje församling - det gör att svenska kyrkan inte är en arbetsgivare, utan flera tusen. Ett problem som inte nämns i artiklen, är att det inte heller är alla kyrkoherdar, dvs chefer, som är rätt rustade för sin uppgift. Numera finns ofta chefsutbildningar och fortbildning för (blivande) kyrkoherdar, men så har inte alltid varit fallet. Många duktiga och uppskattade församlingspräster har blivit kyrkoherdar utan att riktigt ha varit intresserade av eller insatta i de krav som ställs på administration, arbetsledning och personalfrågor. Inte sällan har kyrkoherdarna ofta varit präster i församlingen som blir befordrade, och som alltså blir chef för sina kollegor - anställda av ett kyrkoråd bestående av församlingsborna. En inte helt okomplicerad situation, alltså.

Situationen blir bättre - kyrkoherdarna får chefsutbildningar, kyrkoråden får allt mer kunskaper (det är bara sedan år 2000 som alla, inkl prästerna, är anställda på församlingsnivå) och genom att fler och fler församlingar slås samman och blir större finns också större möjligheter till god personalkompetens i församlingar och samfälligheter. Men en granskning kan nog skynda på processen, vilket bara är positivt.

Inga kommentarer: