tisdag, februari 14, 2006

Världens kyrkor samlas

Idag börjar Kyrkornas världsråds generalförsamling i Porto Alegre, Brasilien. Kyrkornas Världsråd (KV) är kyrkornas internationella samarbetsorgan, där de allra flesta lutherska, reformerta och ortodoxa kyrkor är medlemmar. Man har också ett tätt samarbete med katolska kyrkan och en del pingst/pentekostala kyrkor och en del andra. Vart åttonde år samlas man till generalförsamling, och just nu befinner sig 700 delegater och många fler "hang-arounds" i Porto Alegre. Det är ett antal frågor som ska diskuteras, såväl teologiska frågor som rättvise-, miljö- och HIV/AIDS-frågor. Runt själva förhandlingarna pågår ett stort antal seminarier och happenings, några i Svenska Kyrkans regi.

KV är en spännande organisation men oändliga möjligheter, men också stora problem. Vissa frågor återkommer ständigt, och det finns stora skillnader i synsätt på vad organisationen syftar till och vad som är möjligt att samlas kring. Det har länge funnits spänningar mellan å ena sidan de ortodoxa och å andra sidan de protestantiska kyrkorna, men det finns även andra "linjer" mellan kyrkorna - inte minst i de brännande moralfrågorna, som synen på homosexualitet. Hur man ska kunna fira gudstjänst tillsammans är också svårt - för vissa kyrkor är det traditionella språket om Gud helt centralt, för andra innebär det stora problem och en tillbakagång. Bara för att nämna ett exempel. Samtidigt har man också lyckats samla sig även i vissa brännande frågor - just nu pågår Årtiondet för att överkomma våldet, då man bland annat haft en tydlig kampanj i Palestina/Israel-frågan (End the illegal occupation of Palestine och Följeslagarprogrammet) och tagit fram en skrift om våld mot kvinnor som finns i svensk översättning (Kyrkornas "nej" till våld mot kvinnor, kan beställas gratis från Svenska kyrkans info).

Jag hade själv den stora möjligheten att få vara med på en stor samling med KV i somras, som delegat för Svenska kyrkan på världsmissionskonferensen i Aten i maj (det var innan min blogg fanns). Det var en lite annorlunda typ av samling jämfört med den här, men vi var ett stort antal personer från kyrkor runt om i världen som samlades för samtal, seminarier och möten. De problem som jag skissat ovan var närvarande, men det finns också en oerhörd kraft i att samla ett så brett spektrum av människor från olika kyrkor. Det blir lätt lite gulligt när man ska försöka förklara det, men jag upplevde en stor vilja till förståelse, att utmanas och att lära sig nya saker från många olika håll.

Generalförsamlingen pågår till den 24/2. Kyrkans tidning har reportrar på plats.

Inga kommentarer: