fredag, februari 10, 2006

KG-effekten

I dn:s kulturdel skriver idag ärkebiskop KG Hammar om muhammedbilderna, tryckfriheten och religionsfriheten. Han skriver (mycket bra!) ungefär det man kan förvänta sig - man måste inte trycka allt man får trycka, och at bilderna är kränkande men inte olagliga. Han gör också några intressanta reflektioner om religionsfrihet, och rätten att hålla saker för heliga.

Det finns människor som håller något för heligt. Är det provocerande? Den stora svagheten i det sekulariserade Västerlandet är kanske att vi inte kan eller vill hålla något för heligt? Helighet behöver inte bara förknippas med texter, böcker, bilder och trosföreställningar. Handlar inte deklarationen om de mänskliga rättigheterna om att vi gemensamt bestämt oss för att hålla varje människa för helig? Det handlar i så fall i första hand om ett värde som jag ger varje människa - om en människosyn som inte kan bevisas men visas. Det handlar om att ständigt bestämma sig för att ge andra rättigheter, även där jag har frihet att både avstå från detta och att beröva en medmänniska hennes värde. För mig är detta det stora med att vara människa, inte att kräva rättigheter men ge varandra dessa i full frihet.
Själva artikeln är som sagt intressant om inte så överraskande. Men det är framför allt en god illustration av hur ärkebiskopens plats i samhällsdebatten har förändrats under KG Hammars tid. Det är nämligen inte bara KG som uttalar sig i dagens tidning, utan det är också så att DN (i papperstidningen) har ringt upp de fyra ärkebiskopskandidaterna för att höra vad de tycker i saken. Att ärkebiskopen, inte bara personen KG Hammar, förväntas ha en åsikt och något att tillföra samhällsdebatten är något som blivit allt mer självklart de senaste åren, men innebär en faktisk förändring. Jag har mycket svårt att tro att man vid förra ärkebiskopsvalet ringde upp kandidaterna för att få kommentarer till aktuella samhällsfrågor, ens om de handlade om religionens plats i samhället.

Det ska bli en (av flera) mycket intressant sak att se, hur den nya äb:n kommer att mottas i media och vilken plats han/hon kommer att få och kommer att ta. Är det här en faktisk samhällsförändring, eller gillar bara media KG?

Inga kommentarer: