tisdag, februari 28, 2006

Högskoleproppen äntligen beslutad

Förra veckan blev det så till slut beslut i riksdagen om högskolepropositionen Ny värld - ny högskola (som jag tänkt kommentera samma dag med inte hann med). Som väntat gick propositionen igenom, förutom på de punkter där mp gjort upp med de borgerliga partierna (min kommentar här).

Utbildningssverige har väntat länge på proppen, som framför allt handlar om examensstrukturen i enlighet med Bolognaprocessen. Vi var många som var glada när förslagen lades i våras att regeringen inte valt att föreslå ECTS-betygsskalan som huvudalternativ utan låter varje lärosäte bestämma själv. Att få en tydligare struktur på utbildningen, med en grundläggande nivå (kandidat), avancerad (magister/master) och forskarnivå tror jag också är positivt, det är en av grundbultarna i Bologna och kommer att förbättra mobiliteten, jämförbarheten och anställsningsbarheten inom europa, vilket är tanken. Jag är däremot glad att forskarutbildningen behålls fyraårig (trots förslag på att korta den). Redan idag, med fyra år, har mågna doktorander svårt att hinna klart, och att lägga över en del av metod- och kursdelen på avancerad nivå skulle innebära att försörjningen under det året skjuts över på studenten och studiemedelssystemet.

SFS har en bra översiktlig sammanställning av information om Bolognaprocessen här, och kommenterar riksdagsbeslutet här.

Inga kommentarer: