fredag, oktober 21, 2005

Vem blir rektor i Uppsala?

Unt rapporterade igår kort om vilka fyra personer - en kvinna och tre män - som finns kvar inför rekryteringen av ny rektor till Uppsala universitet. Som studentrepresentant i valförsamlingen hade jag möjlighet att vara med på hearingen, då de fyra kandidaterna fick hålla ett anförande och utfrågades.

Det har varit en lång process där en mindre rekryteringsgrupp har behandlat ett stort antal namn (som inte varit kända för oss utanör den inre kärnan - ingen kandidat vill att det ska bli allmänt känt att man velat bli rektor men försvunnit på ett tidigt stadium), och nu finns alltså bara fyra kvar. Glädjande nog har två representanter för studentkåren funnits med i den här lilla gruppen, så studentinflytandet kan sägas vara gott - något som inte varit fallet vid flera rektorsval vid andra lärosäten.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i valet. Jag vill (såklart) gärna ha en kvinna som rektor, men det kan inte vara ensamt avgörande. Dels är det inte alltid en kvinna driver det bästa jämställdhetsarbetet (även om det ofta har varit så), dels finns det många andra frågor som spelar stor roll för studenterna. Inte bara vad rektor kan eller tycker i vissa studentrelaterade frågor, utan också - inte minst - hur hon eller han kommer att agera som yttersta chef såväl som akademisk ledare vid universitetet.

Valförsamlingen röstar den 1/11, och lämnar ett eller flera namn till konsistoriet, universitetets styrelse, som väljer en person att nominera 15/11. Slutligen bestämmer regeringen i december.

Jag har en favorit. Men det håller jag på åtminstone ett tag till.

Inga kommentarer: