onsdag, oktober 26, 2005

Kyrkomötesblogg

Tänkte ge lite mer övergripande rapport från kyrkomötet. Hela kalaset äger alltså rum i universitetshuset i Uppsala och plenum är i stora aulan. Utanför kan man följa förhandlingarna på tv-skärm medan man dricker kaffe, tittar på de utställningar/montrar som finns (nästan uteslutande kyrkliga eller kyrkonära utställare) och snacka med pausande ledamöter eller pressen eller besökare/hangarounds. Sådana finns nämligen en del. Arbetsplenum håller på på dagtid (förutom imorgon då vi fortsätter tills vi är klara, vilket kan bli sent) och på kvällarna är det olika arrangemang. Igår var det stiftsmiddagar, och som ledamot för uppsala fick jag vara med på väldigt trevlig (och fantastiskt god) middag hos KG i ärkebiskopsgården tillsammans med de c:a 30 andra ledamöterna från uppsala stift och några anställda från stiftskansliet. Ikväll hade SKUT (Svenska Kyrkan i utlandet) ett seminarium samtidigt som svenska kyrkans unga bjöd in alla unga ledamöter till samling. Jag kunde tyärr inte vara med på någondera, eftersom vi hade medlemmöte i laboremus (en av få kontakter med den "riktiga världen" under den här veckan...).

Kyrkomötet arbetar efter ordningen att debatt och beslut delas på - man debatterar frågor i ordning, justerar yrkandena men utan att ta belsut. Sedan börjar varje dag med att beslut fattas i frågorna som behandlats föregående dag. Har sina för- och nackdelar, men två stora fördelar är dels att alla är närvarande vid voteringarna (eftersom de är samlade), dels att man kan diskutera såväl inom som mellan grupperna mellan debatt och beslut.

Idag har nästan hela dagen ägnats åt debatten om välsignelse av partnerskap, som jag redan skrivit lite om. Beslut tas alltså imorgon bitti (kl 10.30) och efter det blir det presskonferens med bl a KG Hammar - om han nu kan delta. Han har nämligen tappat rösten och har inte kunnat uttala sig alls under mötet, alltså inte heller i den här frågan. Lite snopet kanske, hans sista kyrkomöte och allt. Han har fått nöja sig med att få antecknat i protokollet varför han inte uttalat sig i frågan...

Andra frågor som diskuterats idag är förslaget till ny bönbok för svenska kyrkan - egentligen en väldigt stor fråga, men som hamnat lite i skymundan efter den långa partnerskapsdebatten. Sen har vi haft några kortare ärenden från gudstjänstutskottet och organisationsutskottet.

Imorgon kommer några stora och/eller intressanta frågor upp, men som knappast har någon större betydelse utanför kyrkan. En omstrukturering av förtroendevalda på nationell nivå ska antas (vilka nämnder och styrelser som finns) och den kontroversiella frågan om möjlighet att fritt välja församlingstillhörighet ska också diskuteras. Jag ser mest fram emot debatten om etisk upphandlingspolicy. En motion har lämnats om att kyrkostyrelsen ska ta fram en upphandlingspolicy om etiskt och socialt ansvar vid upphandlingar av varor och tjänster, som alltså framför allt handlar om fackliga rättigheter/rättvis handel. Ekonomiutskottet har föreslagit avslag, så nu pågår intensivt lobbyarbete, inte minst från Svenska kyrkans unga (vars artikel man kan läsa här). Det ser dock ganska ljust ut, en hel del ledamöter verkar positiva liksom s-gruppen som helhet. Och jag ser fram emot att få göra debut i kyrkomötets talarstol i den här frågan! Mera rapport kommer imorgon.

Och ja, man kan fortfarnade följa plenum på webbtv, och man kan läsa nyheter som uppdateras kontinuerligt hos svenska kyrkan och kyrkans tidning.

Inga kommentarer: