onsdag, januari 17, 2007

Sahlin tackar ja - enligt Ekot

Nu ikväll "erfar" Ekot att Mona Sahlin har blivit officiellt tillfrågad av socialdemokraternas valberedning att bli partiets nästa ledare och att hon har tackat ja. Enligt ekot ska detta offentliggöras imorgon torsdag.

Inte så överraskande med tanke på hur det har låtit i media de senaste veckorna. Nu återstår några kanske betydligt mer intressanta frågor:
Hur många andra får gå? På dagordningen står endast partiledarval, men många röster har höjts för att byta partisekreterare och kanske fler i verkställande utskottet. Räcker det att byta partiledare eller ska fler förändringar ske. Jag tror till exempel att den framlyfte Sven-Erik Österberg skulle vara ett ypperligt komplement till Mona som partisekreterare eller på annan ledande post.
Hur kommer partiet att reagera? Det har varit en del kritik mot Mona, och frågan är nu om kritiken fortsätter eller om alla sluter upp. Jag har svårt att tro att någon kommer att lansera en motkandidat - risken finns att de som ogillar Mona istället ägnar sig åt att undergräva hennes ledarskap. Inte så konstruktivt för någon, framför allt inte för socialdemokratin. Det kan naturligtvis finnas goda skäl att vilja ha en annan partiledare, men jag hoppas att kritiken kommer att hanteras på ett konstruktivt sätt.

Och intressantast av allt: Vad händer med ledarskapet? Jag har liksom en del andra kritiserat toppstyret inom partiet. Det ska bli mycket spännande att se hur (intern)demokratin och folkrörelsestrukturen i partiet hanteras av den nya ledningen.

Jag är rätt positivt inställd till Mona Sahlin. Det som oroar är väl just om hon kan ena partiet, eller om kritiken som riktats mot henne kommer att göra hennes ledarskap svagt. Men jag tror ändå att hon dels har mycket att komma med, men framför allt att hon har oanade styrkor. Kanske blir hon en övergångsfigur, men lika gärna kan hon bli en riktigt stark socialdemokratisk ledare.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: