tisdag, januari 23, 2007

Prästtjänster borde inte vara till salu

Uppdrag granskning ikväll handlade om prästernas svarta pengar - dels om präster som tar betalt för "vanliga" prästuppgifter som vigslar, dop och begravningar, dels om präster som extraknäcker med konsultverksamhet av annat slag som krishantering, föreläsningar och terapi. Frågor ställdes om såväl de enskilda prästernas etik som kyrkans regler som försvårar för människor som vill anlita en särskild präst. Ärkebiskopen medverkade också i programmet tillsammans med Olle Burell, gruppledare för (s) i kyrkomötet.

Jag är väldigt skeptisk till att präster tar betalt för vanliga prästuppgifter som vigslar och dop. Dels för att det är det (bland annat) som präster är anställda för att göra och som kyrkoavgiften ska gå till. Dels för att prästämbetet inte är något den enskilda prästen förfogar över, utan prästen har uppdraget i kyrkans tjänst. Jag är skeptisk till den starka personfixeringen som det också innebär att det är så otroligt viktigt att ha en viss präst - om det inte är en vän till familjen eller liknande. Å andra sidan är det väl i så fall inte heller aktuellt med betalning.

Det kan kanske vara en idé att se över möjligheterna att göra clearingsystemet som finns idag mer flexibelt. Idag kan ett brudpar (där minst en perosn är medlem i kyrkan) gifta sig i vilken församling som helst i svenska kyrkan utan kostnad utan det görs upp mellan de aktuella församlingarna genom clearing. Men det bygger på att prästen antingen jobbar i församlingen där vigseln äger rum eller den församling där brudparet är medlemmar. Det är när prästen jobbar i en ytterligare annan församling (eller ingen församling alls) som problemet uppstår.

I min mening finns det inom dagens regler två rimliga alternativ - att se till att kunna hålla förrättningen i sin tjänst, eller att göra det på sin fritid. I fall där det verkligen inte fungerar att använda en präst i församlingen borde det kunna gå att lösa inom tjänsterna, och vill man ställa upp för vänner eller familj borde det inte vara så problematiskt att göra det på en ledig dag.


Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: