lördag, maj 27, 2006

Femini(s)terna om klass och kön

Nu har jag äntligen (en vecka efter alla andra) lyckats se Femini(s)terna, Dokument inifråns granskning av socialdemokraterna och feminismen. Programmet handlar framför allt om frågan om en individualisering av föräldraförsäkringen, och hur diskussionen förts inom partiet skildrades väl, tycker jag. Initierade och välformulerade kommentarer har gjorts av Rebella (som också var med i programmet) och Peter, och jag delar i mycket deras uppfattningar om programmet och sakfrågan. I programmet lyftes frågan som i viss mån en klassfråga, där medelklassfemnsiterna driver en fråga som kommer att drabba arbetarklassens kvinnor (och män).

Förutom att jag tror att det är fel i sak - som både Rebella och Peter skriver drabbas arbetarklassens kvinnor mest av diskrimineringen på arbetsmarknaden - så tror jag att kritiken måste tas på allvar. Inte så att vi ska backa från kravet på en individualiserad föräldraförsäkring, det är en nödvändig feminsitisk reform och helt rimligt utinfrån att alla andra allmäna försäkringssystem är individuella. Däremot måste klassanalysen tydligt finnas med i allt feminsitiskt arbete, liksom frågorna kring etnicitet.

Jag tror att det går att hålla ihop klass- kön- och etnicitetsanalysen, och jag tror att det är nödvändigt. Och jag tror att de fördelningspolitiska frågorna måste hållas ihop med värderingsfrågorna. Den frihet som välfärdssamhället ger måste fördelas lika, inte bara utifrån klass utan också utifrån kön och ursprung. Det är helt centralt för oss feminister inom socialdemokratin, och inte minst är det en pedagogisk uppgift att alltid hålla fler perspektiv än ett igång samtidigt. Det måste vara möjligt - för jag tror inte att det finns någon annan väg till ett samhälle som byggt på frihet, jämlikhet och solidaritet.

Jag har tidigare skrivit om min syn på individualiserad föräldraförsäkring här.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: