onsdag, maj 10, 2006

Jewert sätter ned den liberala foten mot prostitution

Ibland blir jag påmind om hur bra (social)liberaler kan vara när de är som mest ideologiska och därmed inte svävar på målet. Som i morse när jag läste Jenny Jewerts fantastiska kolumn på DN:s ledarsida om prostitutionen under fotbolls-VM. Hon skriver bland annat:

Sedan 1995 är 'dvärgkastning' förbjudet i Frankrike. Enligt beslut som fattades av domstol (Conseil d´État) stred denna traditionella tävling mot människovärdesprincipen, eftersom dvärgarna reducerades till redskap för andras njutning. Om de deltog frivilligt eller inte var ointressant för lagens uttolkare.

Det går att dra en parallell till könshandeln. Om man vill. Handlar människovärdet enbart om självbestämmande? Eller finns det företeelser som kränker alla människors värdighet, och som det därför är motiverat att förbjuda trots att det begränsar vissa individers handlingsfrihet? Frågorna ringar in den ideologiska striden. För en socialliberal är valet enkelt. Den kränkning som det innebär för ett fåtal att inte få tjäna pengar på könshandel, väger lätt mot all information som pekar på att en legalisering av sexköp banar vägen för kriminell och djupt förnedrande behandling av mestadels kvinnor och barn.

Inga kommentarer: